exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Filstich–Plecker-ház

Filstich–Plecker-ház
Braşov - town square cropped
User:Mercy, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Település:
Cím:
Piața Sfatului 18
Vármegye:
Brassó
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.6415661229, 25.5885866707
Google térkép:

Története

A két ház története nagyban eltér, csak a 20. század közepén építették egybe őket, és azóta kezelik egyetlen épületként.

A házak a 16. századból származnak. A dél felőli a Filstich patriciuscsalád tulajdona volt, a legrégebbi nyilvántartások Stefan Filstich (1565–1644) aranyművest jegyzik fel. A kétszintes épület sarkán egy torony volt, mely szimmetrikussá tette a Kádársor másik végén elhelyezkedő Benkner-házzal. Fia, Michael Filstich városkapitány, majd az 1688-as felkelés alatt városbíró volt. Michael fia több éven keresztül szintén városbíróként szolgált, unokája pedig a Honterus-gimnázium rektoraként. A 19. század elején a ház tulajdonosa a Clompe-család volt.

A szomszédos, északi ház tulajdonosa, a Plecker von Pleckersfeld család három épületet is birtokolt a Főtéren. 1827-ben Dr. Johann Friedrich Plecker (1780–1850) városi orvos megvásárolta a Clompe (Filstich) házat, és reneszánsz stílusban újjáépítette.

A Filstich-házban működött 1835–1841 között a Román Kaszinó, 1843–1948 között pedig a Hesshaimer kereskedőcsalád Zum weißen Löwen (Fehér oroszlánhoz) cége és üzlete. 1894-ben az evangélikus egyházközség vásárolta meg. A szomszédos Plecker-házban volt 1886–1948 között a nagyszebeni Albina Bank brassói fiókjának székhelye.

{"item":"sight","set":{"sightId":2499,"townId":77,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Sfatului 18","mapdata":"1|1054|1827","gps_lat":"45.6415661229","gps_long":"25.5885866707","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022User:Mercy, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bra%C5%9Fov_-_town_square_cropped.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Bra\u015fov - town square cropped\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f6\/Bra%C5%9Fov_-_town_square_cropped.jpg\/512px-Bra%C5%9Fov_-_town_square_cropped.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Bra%C5%9Fov_-_town_square_cropped.jpg\u0022\u003EUser:Mercy\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Filstich\u2013Plecker-h\u00e1z","note":"","history":"A k\u00e9t h\u00e1z t\u00f6rt\u00e9nete nagyban elt\u00e9r, csak a 20. sz\u00e1zad k\u00f6zep\u00e9n \u00e9p\u00edtett\u00e9k egybe \u0151ket, \u00e9s az\u00f3ta kezelik egyetlen \u00e9p\u00fcletk\u00e9nt.@\nA h\u00e1zak a 16. sz\u00e1zadb\u00f3l sz\u00e1rmaznak. A d\u00e9l fel\u0151li a Filstich patriciuscsal\u00e1d tulajdona volt, a legr\u00e9gebbi nyilv\u00e1ntart\u00e1sok Stefan Filstich (1565\u20131644) aranym\u0171vest jegyzik fel. A k\u00e9tszintes \u00e9p\u00fclet sark\u00e1n egy torony volt, mely szimmetrikuss\u00e1 tette a K\u00e1d\u00e1rsor m\u00e1sik v\u00e9g\u00e9n elhelyezked\u0151 Benkner-h\u00e1zzal. Fia, Michael Filstich v\u00e1roskapit\u00e1ny, majd az 1688-as felkel\u00e9s alatt v\u00e1rosb\u00edr\u00f3 volt. Michael fia t\u00f6bb \u00e9ven kereszt\u00fcl szint\u00e9n v\u00e1rosb\u00edr\u00f3k\u00e9nt szolg\u00e1lt, unok\u00e1ja pedig a Honterus-gimn\u00e1zium rektorak\u00e9nt. A 19. sz\u00e1zad elej\u00e9n a h\u00e1z tulajdonosa a Clompe-csal\u00e1d volt.@\nA szomsz\u00e9dos, \u00e9szaki h\u00e1z tulajdonosa, a Plecker von Pleckersfeld csal\u00e1d h\u00e1rom \u00e9p\u00fcletet is birtokolt a F\u0151t\u00e9ren. 1827-ben Dr. Johann Friedrich Plecker (1780\u20131850) v\u00e1rosi orvos megv\u00e1s\u00e1rolta a Clompe (Filstich) h\u00e1zat, \u00e9s renesz\u00e1nsz st\u00edlusban \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtette.@\nA Filstich-h\u00e1zban m\u0171k\u00f6d\u00f6tt 1835\u20131841 k\u00f6z\u00f6tt a Rom\u00e1n Kaszin\u00f3, 1843\u20131948 k\u00f6z\u00f6tt pedig a Hesshaimer keresked\u0151csal\u00e1d Zum wei\u00dfen L\u00f6wen (Feh\u00e9r oroszl\u00e1nhoz) c\u00e9ge \u00e9s \u00fczlete. 1894-ben az evang\u00e9likus egyh\u00e1zk\u00f6zs\u00e9g v\u00e1s\u00e1rolta meg. A szomsz\u00e9dos Plecker-h\u00e1zban volt 1886\u20131948 k\u00f6z\u00f6tt a nagyszebeni Albina Bank brass\u00f3i fi\u00f3kj\u00e1nak sz\u00e9khelye.\n&\nwikipedia: Filstich\u2013Plecker-h\u00e1z|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Filstich%E2%80%93Plecker-h%C3%A1z","town":{"townId":77,"name_HU":"Brass\u00f3","name_LO":"Bra\u0219ov","seolink":"brasso-brasov","oldcounty":40,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}