exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Fekete-torony, Schwarze Turm

Turnul Negru
Fekete-torony, Schwarze Turm
Turnul Negru
Eredetileg:
városerődítés
Jelenleg:
városerődítés
Település:
Cím:
Strada După Ziduri
Vármegye:
Brassó
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.6412912816, 25.5857015687
Google térkép:

Története

A város védelmét az északi oldalon levő Warte-dombon két torony, a Fekete és a Fehér torony látta el, amelyek ma is állnak. A Fekete torony Brassó négy középkori külső őrtornyának az egyike. A Bácsél (Raupenberg) oldalában áll, közel a Kovácsok bástyájához. Nevét annak köszönheti, hogy 1559-ben villámcsapás érte, és a koromtól több száz éven keresztül fekete színű volt.

Építésének pontos dátuma nem ismert, valószínűleg 1400 körül, a városerőd első falaival együtt építették. Célja a környék felügyelése és a támadók visszaverése volt: őrség hiányában az ellenség könnyen megközelíthette volna a Warthe-domb felől a várost, és sziklák legörgetésével lerombolhatta volna a falakat. Ezen felül a toronyból leengedett 300 kilogrammos lánccal lehetett lezárni a szikla és a várfal közötti, a városerődöt megkerülő átjárót veszély esetén, továbbá a „csempészet megakadályozásának érdekében”.

Okmányokban legelőször 1541-ben említik. 1559. július 23-án egy villámcsapás felgyújtotta, melynek következtében megrongálódott, teteje elégett, falai megfeketedtek. 1669-ben kijavították, de az 1689-es tűzvész és egy 1696-os villámcsapás ismét megrongálta. A 18. század elején ismét kijavították. Őrtoronyként utoljára az 1756–1757-es pestisjárvány ideje alatt használták, mikor itt állomásoztak a város karanténját biztosító őrök. 1991 júliusában az esőzések miatt déli fala leomlott. Ezután a felújítás során vitatható módon eltávolították róla a koromréteget, és üvegtetővel fedték be. A 2000-es évek elején a megyei múzeum fegyverkiállítását nyitották meg a toronyban, azonban 2015-ben bezárták, mivel nem volt jövedelmező; a torony belseje azóta nem látogatható.

{"item":"sight","set":{"sightId":2016,"townId":77,"active":1,"name_LO":"Turnul Negru","address":"Strada Dup\u0103 Ziduri","mapdata":"1|715|1875","gps_lat":"45.6412912816","gps_long":"25.5857015687","religion":0,"oldtype":"24","newtype":"24","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Varosi-eroditesrendszer-Brasso-1052","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=272","picture":"\u003Ca title=\u0022Auguste at Hungarian Wikipedia, CC BY-SA 2.5 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fekete-torony_(Brass%C3%B3).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Fekete-torony (Brass\u00f3)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d0\/Fekete-torony_%28Brass%C3%B3%29.jpg\/256px-Fekete-torony_%28Brass%C3%B3%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fekete-torony_(Brass%C3%B3).jpg\u0022\u003EAuguste at Hungarian Wikipedia\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/2.5\u0022\u003ECC BY-SA 2.5\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Fekete-torony, Schwarze Turm","note":"","history":"A v\u00e1ros v\u00e9delm\u00e9t az \u00e9szaki oldalon lev\u0151 Warte-dombon k\u00e9t torony, a Fekete \u00e9s a Feh\u00e9r torony l\u00e1tta el, amelyek ma is \u00e1llnak. A Fekete torony Brass\u00f3 n\u00e9gy k\u00f6z\u00e9pkori k\u00fcls\u0151 \u0151rtorny\u00e1nak az egyike. A B\u00e1cs\u00e9l (Raupenberg) oldal\u00e1ban \u00e1ll, k\u00f6zel a Kov\u00e1csok b\u00e1sty\u00e1j\u00e1hoz. Nev\u00e9t annak k\u00f6sz\u00f6nheti, hogy 1559-ben vill\u00e1mcsap\u00e1s \u00e9rte, \u00e9s a koromt\u00f3l t\u00f6bb sz\u00e1z \u00e9ven kereszt\u00fcl fekete sz\u00edn\u0171 volt.@\n\u00c9p\u00edt\u00e9s\u00e9nek pontos d\u00e1tuma nem ismert, val\u00f3sz\u00edn\u0171leg 1400 k\u00f6r\u00fcl, a v\u00e1roser\u0151d els\u0151 falaival egy\u00fctt \u00e9p\u00edtett\u00e9k. C\u00e9lja a k\u00f6rny\u00e9k fel\u00fcgyel\u00e9se \u00e9s a t\u00e1mad\u00f3k visszaver\u00e9se volt: \u0151rs\u00e9g hi\u00e1ny\u00e1ban az ellens\u00e9g k\u00f6nnyen megk\u00f6zel\u00edthette volna a Warthe-domb fel\u0151l a v\u00e1rost, \u00e9s szikl\u00e1k leg\u00f6rget\u00e9s\u00e9vel lerombolhatta volna a falakat. Ezen fel\u00fcl a toronyb\u00f3l leengedett 300 kilogrammos l\u00e1nccal lehetett lez\u00e1rni a szikla \u00e9s a v\u00e1rfal k\u00f6z\u00f6tti, a v\u00e1roser\u0151d\u00f6t megker\u00fcl\u0151 \u00e1tj\u00e1r\u00f3t vesz\u00e9ly eset\u00e9n, tov\u00e1bb\u00e1 a \u201ecsemp\u00e9szet megakad\u00e1lyoz\u00e1s\u00e1nak \u00e9rdek\u00e9ben\u201d.@\nOkm\u00e1nyokban legel\u0151sz\u00f6r 1541-ben eml\u00edtik. 1559. j\u00falius 23-\u00e1n egy vill\u00e1mcsap\u00e1s felgy\u00fajtotta, melynek k\u00f6vetkezt\u00e9ben megrong\u00e1l\u00f3dott, teteje el\u00e9gett, falai megfeketedtek. 1669-ben kijav\u00edtott\u00e1k, de az 1689-es t\u0171zv\u00e9sz \u00e9s egy 1696-os vill\u00e1mcsap\u00e1s ism\u00e9t megrong\u00e1lta. A 18. sz\u00e1zad elej\u00e9n ism\u00e9t kijav\u00edtott\u00e1k. \u0150rtoronyk\u00e9nt utolj\u00e1ra az 1756\u20131757-es pestisj\u00e1rv\u00e1ny ideje alatt haszn\u00e1lt\u00e1k, mikor itt \u00e1llom\u00e1soztak a v\u00e1ros karant\u00e9nj\u00e1t biztos\u00edt\u00f3 \u0151r\u00f6k. 1991 j\u00falius\u00e1ban az es\u0151z\u00e9sek miatt d\u00e9li fala leomlott. Ezut\u00e1n a fel\u00faj\u00edt\u00e1s sor\u00e1n vitathat\u00f3 m\u00f3don elt\u00e1vol\u00edtott\u00e1k r\u00f3la a koromr\u00e9teget, \u00e9s \u00fcvegtet\u0151vel fedt\u00e9k be. A 2000-es \u00e9vek elej\u00e9n a megyei m\u00fazeum fegyverki\u00e1ll\u00edt\u00e1s\u00e1t nyitott\u00e1k meg a toronyban, azonban 2015-ben bez\u00e1rt\u00e1k, mivel nem volt j\u00f6vedelmez\u0151; a torony belseje az\u00f3ta nem l\u00e1togathat\u00f3.\n&\nwikipedia: Fekete torony (Brass\u00f3)|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Fekete_torony_(Brass%C3%B3)\nwelcometoromania.eu: Brass\u00f3, Fekete torony|https:\/\/www.welcometoromania.eu\/Brasov\/Brasov_Turnul_Negru_m.htm","town":{"townId":77,"name_HU":"Brass\u00f3","name_LO":"Bra\u0219ov","seolink":"brasso-brasov","oldcounty":40,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}