exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Egykori Korcsolyapavilon

Muzeul Sporturilor
Egykori Korcsolyapavilon
Muzeul Sporturilor
Olimpia Restaurant - panoramio
Mister No, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
stadion / sportlétesítmény
Jelenleg:
múzeum
Település:
Cím:
Strada George Coșbuc 2
Vármegye:
Brassó
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.6373815488, 25.5885552017
Google térkép:

Története

A korcsolyázás régóta a brassóiak kedvelt téli szórakozása. A 19. században a Mészárosok és az Ötvösök zwingereiben gyakorolták a sportot. 1880 márciusában Theodor Kuhlbrand sporttanár indítványozására megalapították a Brassói Korcsolyaegyletet (Kronstädter Eislaufverein). A pavilont 1894–1895 között építették fel Paul Bräng bécsi építész tervei alapján, a mellette levő jégpályát 1895. január 22-én nyitották meg. Nyáron a területet teniszezésre használták, a pavilonban pedig gyakran rendeztek álarcosbálokat és előadásokat. 1948-ban, a kommunista hatalomátvételkor a Brassói Korcsolyaegyletet megszüntették, a komplexumot államosították. 2018-ban a pavilont felújították az újonnan megnyíló Sport- és Hegyi Turisztikai Múzeum számára.

{"item":"sight","set":{"sightId":2504,"townId":77,"active":1,"name_LO":"Muzeul Sporturilor","address":"Strada George Co\u0219buc 2","mapdata":"1|1045|2526","gps_lat":"45.6373815488","gps_long":"25.5885552017","religion":0,"oldtype":"90","newtype":"98","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Mister No, CC BY 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Olimpia_Restaurant_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Olimpia Restaurant - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/28\/Olimpia_Restaurant_-_panoramio.jpg\/512px-Olimpia_Restaurant_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Olimpia_Restaurant_-_panoramio.jpg\u0022\u003EMister No\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori Korcsolyapavilon","note":"","history":"A korcsoly\u00e1z\u00e1s r\u00e9g\u00f3ta a brass\u00f3iak kedvelt t\u00e9li sz\u00f3rakoz\u00e1sa. A 19. sz\u00e1zadban a M\u00e9sz\u00e1rosok \u00e9s az \u00d6tv\u00f6s\u00f6k zwingereiben gyakorolt\u00e1k a sportot. 1880 m\u00e1rcius\u00e1ban Theodor Kuhlbrand sporttan\u00e1r ind\u00edtv\u00e1nyoz\u00e1s\u00e1ra megalap\u00edtott\u00e1k a Brass\u00f3i Korcsolyaegyletet (Kronst\u00e4dter Eislaufverein). A pavilont 1894\u20131895 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edtett\u00e9k fel Paul Br\u00e4ng b\u00e9csi \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n, a mellette lev\u0151 j\u00e9gp\u00e1ly\u00e1t 1895. janu\u00e1r 22-\u00e9n nyitott\u00e1k meg. Ny\u00e1ron a ter\u00fcletet teniszez\u00e9sre haszn\u00e1lt\u00e1k, a pavilonban pedig gyakran rendeztek \u00e1larcosb\u00e1lokat \u00e9s el\u0151ad\u00e1sokat. 1948-ban, a kommunista hatalom\u00e1tv\u00e9telkor a Brass\u00f3i Korcsolyaegyletet megsz\u00fcntett\u00e9k, a komplexumot \u00e1llamos\u00edtott\u00e1k. 2018-ban a pavilont fel\u00faj\u00edtott\u00e1k az \u00fajonnan megny\u00edl\u00f3 Sport- \u00e9s Hegyi Turisztikai M\u00fazeum sz\u00e1m\u00e1ra.\n&\nwikipedia: Olimpia sportkomplexum|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Olimpia_sportkomplexum","town":{"townId":77,"name_HU":"Brass\u00f3","name_LO":"Bra\u0219ov","seolink":"brasso-brasov","oldcounty":40,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}