exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Drachenhaus, Sárkány-ház

Hotel Drachenhaus
Drachenhaus, Sárkány-ház
Hotel Drachenhaus
BVDrachenhaus3
Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
vendéglő / cukrászda / kávéház
Település:
Cím:
Strada Nicolae Bălcescu 12
Vármegye:
Brassó
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.6414506579, 25.5921582172
Google térkép:

Története

A Drachenhaust Georg Dück építtette 1822-ben. Dück tehetséges és tehetős tímármester és bőriparos volt, a 19. századi Erdély leghíresebb bőrgyárának tulajdonosa, szegény iparosok támogatója, a Kronstädter Allgemeine Sparkasse egyik alapítója. Fia, ifj. Georg Dück 1869 és 1871 között Brassó főbírójaként szolgált.

A szárnyas, koronás sárkány alakú réz vízköpők már kezdettől fogva megmozgatták a brassóiak fantáziáját. Egy közismert monda szerint a ház – vagy annak elődje – az 1200 körül élt rejtélyes Klingsor von Ungerlant erdélyi származású dalnokhoz és varázslóhoz köthető. Klingsor részt vett az 1206-os wartburgi dalnokversenyen, melyet Wagner Tannhäuserje is megörökít, de alulmaradt a vetélkedésben. Csalódottan és kirekesztve hazatért Brassóba, majd kitanulta a fekete mágiát, és felépítette sárkányos házát. A sárkányok éjjelente megelevenedtek és vörös színben ragyogtak, ijesztegetve a brassói polgárokat.

{"item":"sight","set":{"sightId":2497,"townId":77,"active":1,"name_LO":"Hotel Drachenhaus","address":"Strada Nicolae B\u0103lcescu 12","mapdata":"1|1468|1849","gps_lat":"45.6414506579","gps_long":"25.5921582172","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"81","homepage":"http:\/\/www.drachenhaus.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:BVDrachenhaus3.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022BVDrachenhaus3\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/54\/BVDrachenhaus3.jpg\/512px-BVDrachenhaus3.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:BVDrachenhaus3.jpg\u0022\u003EWhitepixels\u003C\/a\u003E, CC0, via Wikimedia Commons","name":"Drachenhaus, S\u00e1rk\u00e1ny-h\u00e1z","note":"","history":"A Drachenhaust Georg D\u00fcck \u00e9p\u00edttette 1822-ben. D\u00fcck tehets\u00e9ges \u00e9s tehet\u0151s t\u00edm\u00e1rmester \u00e9s b\u0151riparos volt, a 19. sz\u00e1zadi Erd\u00e9ly legh\u00edresebb b\u0151rgy\u00e1r\u00e1nak tulajdonosa, szeg\u00e9ny iparosok t\u00e1mogat\u00f3ja, a Kronst\u00e4dter Allgemeine Sparkasse egyik alap\u00edt\u00f3ja. Fia, ifj. Georg D\u00fcck 1869 \u00e9s 1871 k\u00f6z\u00f6tt Brass\u00f3 f\u0151b\u00edr\u00f3jak\u00e9nt szolg\u00e1lt.@\nA sz\u00e1rnyas, koron\u00e1s s\u00e1rk\u00e1ny alak\u00fa r\u00e9z v\u00edzk\u00f6p\u0151k m\u00e1r kezdett\u0151l fogva megmozgatt\u00e1k a brass\u00f3iak fant\u00e1zi\u00e1j\u00e1t. Egy k\u00f6zismert monda szerint a h\u00e1z \u2013 vagy annak el\u0151dje \u2013 az 1200 k\u00f6r\u00fcl \u00e9lt rejt\u00e9lyes Klingsor von Ungerlant erd\u00e9lyi sz\u00e1rmaz\u00e1s\u00fa dalnokhoz \u00e9s var\u00e1zsl\u00f3hoz k\u00f6thet\u0151. Klingsor r\u00e9szt vett az 1206-os wartburgi dalnokversenyen, melyet Wagner Tannh\u00e4userje is meg\u00f6r\u00f6k\u00edt, de alulmaradt a vet\u00e9lked\u00e9sben. Csal\u00f3dottan \u00e9s kirekesztve hazat\u00e9rt Brass\u00f3ba, majd kitanulta a fekete m\u00e1gi\u00e1t, \u00e9s fel\u00e9p\u00edtette s\u00e1rk\u00e1nyos h\u00e1z\u00e1t. A s\u00e1rk\u00e1nyok \u00e9jjelente megelevenedtek \u00e9s v\u00f6r\u00f6s sz\u00ednben ragyogtak, ijesztegetve a brass\u00f3i polg\u00e1rokat.\n&\nwikipedia: Drachenhaus (Brass\u00f3)|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Drachenhaus_(Brass%C3%B3)","town":{"townId":77,"name_HU":"Brass\u00f3","name_LO":"Bra\u0219ov","seolink":"brasso-brasov","oldcounty":40,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}