exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Cziegler-ház

Cziegler-ház
RO BV Cziegler house 4
Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
gyógyszertár
bank
szálló / vendégfogadó
plébánia
Jelenleg:
plébánia
Település:
Cím:
Piața Sfatului 17
Vármegye:
Brassó
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.6412818347, 25.5888100389
Google térkép:

Története

Az okmányok már 1512-ben megemlítenek ezen a helyen egy gyógyszertárat. A ház leégett az 1689-es tűzvészben. Egy korabeli beszámoló szerint erről az épületről terjedt át a tűz a Fekete templomra, ezért a városvezetés közel egy évszázadig nem engedélyezte, hogy az újjáépített házaknak templomudvarra néző ablakaik legyenek. Más szemtanúk szerint a Fekete templomot belülről gyújtották fel a tűzvészt bosszúból előidéző Habsburgok.

1741-ben Thomas Tartler krónikás wüssten Apotheke, vagyis ismert patika néven említi az épületet. Egy 1781-es jegyzőkönyv szerint Andreas Cziegler kereskedő-polgár (bürgerliche Kaufmann), a ház akkori tulajdonosa a városvezetés engedélyét kérte az épület átépítésére és kibővítésére. 1826 körül a román Radu Orghidan nagykereskedő tulajdona lett, aki ismét átépíttette. 1850-ben megvásárolta a Brassói Általános Takarékpénztár. 1875 körül a szász evangélikus egyházközség költözött ide. 1890 körül itt működött a Zum edlen Ritter (A nemes lovaghoz) vendéglő. 1948-ban államosították az épületet, majd az 1989-es rendszerváltás után visszakerült az evangélikus egyház tulajdonába.

{"item":"sight","set":{"sightId":2495,"townId":77,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Sfatului 17","mapdata":"1|1086|1875","gps_lat":"45.6412818347","gps_long":"25.5888100389","religion":0,"oldtype":"72,84,80,4","newtype":"4","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_BV_Cziegler_house_4.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022RO BV Cziegler house 4\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1f\/RO_BV_Cziegler_house_4.jpg\/512px-RO_BV_Cziegler_house_4.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_BV_Cziegler_house_4.jpg\u0022\u003EWhitepixels\u003C\/a\u003E, CC0, via Wikimedia Commons","name":"Cziegler-h\u00e1z","note":"","history":"Az okm\u00e1nyok m\u00e1r 1512-ben megeml\u00edtenek ezen a helyen egy gy\u00f3gyszert\u00e1rat. A h\u00e1z le\u00e9gett az 1689-es t\u0171zv\u00e9szben. Egy korabeli besz\u00e1mol\u00f3 szerint err\u0151l az \u00e9p\u00fcletr\u0151l terjedt \u00e1t a t\u0171z a Fekete templomra, ez\u00e9rt a v\u00e1rosvezet\u00e9s k\u00f6zel egy \u00e9vsz\u00e1zadig nem enged\u00e9lyezte, hogy az \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtett h\u00e1zaknak templomudvarra n\u00e9z\u0151 ablakaik legyenek. M\u00e1s szemtan\u00fak szerint a Fekete templomot bel\u00fclr\u0151l gy\u00fajtott\u00e1k fel a t\u0171zv\u00e9szt bossz\u00fab\u00f3l el\u0151id\u00e9z\u0151 Habsburgok.@\n1741-ben Thomas Tartler kr\u00f3nik\u00e1s w\u00fcssten Apotheke, vagyis ismert patika n\u00e9ven eml\u00edti az \u00e9p\u00fcletet. Egy 1781-es jegyz\u0151k\u00f6nyv szerint Andreas Cziegler keresked\u0151-polg\u00e1r (b\u00fcrgerliche Kaufmann), a h\u00e1z akkori tulajdonosa a v\u00e1rosvezet\u00e9s enged\u00e9ly\u00e9t k\u00e9rte az \u00e9p\u00fclet \u00e1t\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9re \u00e9s kib\u0151v\u00edt\u00e9s\u00e9re. 1826 k\u00f6r\u00fcl a rom\u00e1n Radu Orghidan nagykeresked\u0151 tulajdona lett, aki ism\u00e9t \u00e1t\u00e9p\u00edttette. 1850-ben megv\u00e1s\u00e1rolta a Brass\u00f3i \u00c1ltal\u00e1nos Takar\u00e9kp\u00e9nzt\u00e1r. 1875 k\u00f6r\u00fcl a sz\u00e1sz evang\u00e9likus egyh\u00e1zk\u00f6zs\u00e9g k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt ide. 1890 k\u00f6r\u00fcl itt m\u0171k\u00f6d\u00f6tt a Zum edlen Ritter (A nemes lovaghoz) vend\u00e9gl\u0151. 1948-ban \u00e1llamos\u00edtott\u00e1k az \u00e9p\u00fcletet, majd az 1989-es rendszerv\u00e1lt\u00e1s ut\u00e1n visszaker\u00fclt az evang\u00e9likus egyh\u00e1z tulajdon\u00e1ba.\n&\nwikipedia: Cziegler-h\u00e1z (Brass\u00f3)|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Cziegler-h%C3%A1z_(Brass%C3%B3)","town":{"townId":77,"name_HU":"Brass\u00f3","name_LO":"Bra\u0219ov","seolink":"brasso-brasov","oldcounty":40,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}