exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Benkner-ház

Benkner-ház
RO BV Benkner house 2
Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
ház
kaszinó
Jelenleg:
ház
Település:
Cím:
str. George Barițiu 1–1A
Vármegye:
Brassó
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.6417366772, 25.5882603712
Google térkép:

Története

Bár egyes források egész a 13. századig vezetik vissza a Benkner-családfát, a család első bizonyíthatóan létező tagja a 15. század végén élt Christian Benkner városi tanácsos volt. Christian fia, idősebb Johannes Benkner városi kapitány, majd nyolc éven keresztül városbíró volt. Érdemeiért a király kétszer emelte nemesi rangra. Ifjabb Johannes Benkner szintén városbíró volt, Johannes Honterus támogatója és a brassói papírmalom alapítója. A 17–18. században több Benknert említenek városi tisztségviselőként, lelkészként, krónikásként. Az utolsó brassói Benkner 1979-ben hunyt el.

Maga a ház a 15. századból származik. A számadások szerint 1504-ben idősebb Johannes Benkner tulajdona volt. Halála után ifjabb Johannes Benkner örökölte, majd 1533-ban és 1539-ben Peter Benkner illetve Michael Benkner tulajdonaként említik. Az 1689-es tűzvész után újjáépítették.

1835–1841 között itt volt a brassói Román Kaszinó (Casina română) kulturális egyesület székhelye. Az 1870-es években a Plecker von Pleckersfeld család birtokába került (ugyanezért Benkner–Plecker-házként vagy Plecker-házként is ismerik), majd később a Schobel von Schobeln család rezidenciája lett. 1872-ben, majd az 1980-as években nagyméretű felújításon esett át. Jelenlegi formája 1872-ből származik.

{"item":"sight","set":{"sightId":2498,"townId":77,"active":1,"name_LO":"","address":"str. George Bari\u021biu 1\u20131A","mapdata":"1|1019|1795","gps_lat":"45.6417366772","gps_long":"25.5882603712","religion":0,"oldtype":"53,93","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_BV_Benkner_house_2.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022RO BV Benkner house 2\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/2\/29\/RO_BV_Benkner_house_2.jpg\/512px-RO_BV_Benkner_house_2.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_BV_Benkner_house_2.jpg\u0022\u003EWhitepixels\u003C\/a\u003E, CC0, via Wikimedia Commons","name":"Benkner-h\u00e1z","note":"","history":"B\u00e1r egyes forr\u00e1sok eg\u00e9sz a 13. sz\u00e1zadig vezetik vissza a Benkner-csal\u00e1df\u00e1t, a csal\u00e1d els\u0151 bizony\u00edthat\u00f3an l\u00e9tez\u0151 tagja a 15. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n \u00e9lt Christian Benkner v\u00e1rosi tan\u00e1csos volt. Christian fia, id\u0151sebb Johannes Benkner v\u00e1rosi kapit\u00e1ny, majd nyolc \u00e9ven kereszt\u00fcl v\u00e1rosb\u00edr\u00f3 volt. \u00c9rdemei\u00e9rt a kir\u00e1ly k\u00e9tszer emelte nemesi rangra. Ifjabb Johannes Benkner szint\u00e9n v\u00e1rosb\u00edr\u00f3 volt, Johannes Honterus t\u00e1mogat\u00f3ja \u00e9s a brass\u00f3i pap\u00edrmalom alap\u00edt\u00f3ja. A 17\u201318. sz\u00e1zadban t\u00f6bb Benknert eml\u00edtenek v\u00e1rosi tiszts\u00e9gvisel\u0151k\u00e9nt, lelk\u00e9szk\u00e9nt, kr\u00f3nik\u00e1sk\u00e9nt. Az utols\u00f3 brass\u00f3i Benkner 1979-ben hunyt el.@\nMaga a h\u00e1z a 15. sz\u00e1zadb\u00f3l sz\u00e1rmazik. A sz\u00e1mad\u00e1sok szerint 1504-ben id\u0151sebb Johannes Benkner tulajdona volt. Hal\u00e1la ut\u00e1n ifjabb Johannes Benkner \u00f6r\u00f6k\u00f6lte, majd 1533-ban \u00e9s 1539-ben Peter Benkner illetve Michael Benkner tulajdonak\u00e9nt eml\u00edtik. Az 1689-es t\u0171zv\u00e9sz ut\u00e1n \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtett\u00e9k.@\n1835\u20131841 k\u00f6z\u00f6tt itt volt a brass\u00f3i Rom\u00e1n Kaszin\u00f3 (Casina rom\u00e2n\u0103) kultur\u00e1lis egyes\u00fclet sz\u00e9khelye. Az 1870-es \u00e9vekben a Plecker von Pleckersfeld csal\u00e1d birtok\u00e1ba ker\u00fclt (ugyanez\u00e9rt Benkner\u2013Plecker-h\u00e1zk\u00e9nt vagy Plecker-h\u00e1zk\u00e9nt is ismerik), majd k\u00e9s\u0151bb a Schobel von Schobeln csal\u00e1d rezidenci\u00e1ja lett. 1872-ben, majd az 1980-as \u00e9vekben nagym\u00e9ret\u0171 fel\u00faj\u00edt\u00e1son esett \u00e1t. Jelenlegi form\u00e1ja 1872-b\u0151l sz\u00e1rmazik.\n&\nwikipedia: Benkner-h\u00e1z|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Benkner-h%C3%A1z","town":{"townId":77,"name_HU":"Brass\u00f3","name_LO":"Bra\u0219ov","seolink":"brasso-brasov","oldcounty":40,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}