exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Beer-villa

Beer-villa
RO BV Beer villa 8
Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
villa
Jelenleg:
ház
Település:
Cím:
Strada Mihai Eminescu 10
Vármegye:
Brassó
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.6471831822, 25.5935621468
Google térkép:

Története

A brassói Beer-villa 1904–1905 között épült a szász Ignaz Beer bankár és családja számára a Fellegvár sor (str. Mihai Eminescu) 10. szám alatt. 1948-ban államosították, jelenleg lakóházként szolgál.

A Fellegvár-domb oldalaira a 19. században kezdtek nyaralókat építeni. Ezeket a század végén emeletes villák váltották föl, és különösen a déli oldalon húzódó Fellegvár sor vált a gazdag brassóiak népszerű lakhelyévé. Itt építtette fel rezidenciáját a tehetős Ignaz Beer bankár is. A terveket Andreas Frank építész még 1901-ben elkészítette, az építésnek 1904-ben fogtak neki. A munkálatok alatt Ignaz Beer többször kérte az eredeti terv módosítását, és az ő ötlete volt a tetőn elhelyezett fémszobor is.

1923-ban Ignaz elhunyt, a villát fia, Hugo Beer örökölte. Hugo a 20. század elején a Szász Nemzeti Bank elnöke volt, nyugdíjazása után könyveket írt a régi Brassóról. 1945-ben családja Németországba menekült, Hugo Beer azonban Brassóban maradt, mert másokhoz hasonlóan abban reménykedett, hogy a németek mégis győzni fognak, vagy pedig bejönnek az amerikaiak. Reményei azonban nem váltak be, a kommunisták elvették minden vagyonát. Az elszegényedett Beert néhány évig Brassó utcáin látták kéregetni, majd 1952-ben Segesvárra költözött, ahol 1957-ben elhunyt. Az államosított épületet több lakásra osztották és bérlőknek adták ki, jelenleg is lakások vannak benne.

Stílusa eklektikus, több irányzatot ötvöz. Tetején egy harcos életnagyságú fémszobra van, melyet rendelésre készítettek Budapesten; alatta a család címere foglal helyet. A második emeleti erkélyen egy kőből készült medveszobor van, melyet az évek során megrongáltak, eredeti alakja ma már felismerhetetlen. A medve a család nevére utal (Beer a német Bär, azaz medve szóból ered). Udvarában egy oroszlánszobrok által közrefogott színpad van, és állítólag egy alagút is indul innen, mely a Fellegvárral kötötte össze a villát.

{"item":"sight","set":{"sightId":2034,"townId":77,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Mihai Eminescu 10","mapdata":"1|1631|891","gps_lat":"45.6471831822","gps_long":"25.5935621468","religion":0,"oldtype":"52","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Whitepixels, CC0, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_BV_Beer_villa_8.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022RO BV Beer villa 8\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/9\/9b\/RO_BV_Beer_villa_8.jpg\/512px-RO_BV_Beer_villa_8.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_BV_Beer_villa_8.jpg\u0022\u003EWhitepixels\u003C\/a\u003E, CC0, via Wikimedia Commons","name":"Beer-villa","note":"","history":"A brass\u00f3i Beer-villa 1904\u20131905 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt a sz\u00e1sz Ignaz Beer bank\u00e1r \u00e9s csal\u00e1dja sz\u00e1m\u00e1ra a Fellegv\u00e1r sor (str. Mihai Eminescu) 10. sz\u00e1m alatt. 1948-ban \u00e1llamos\u00edtott\u00e1k, jelenleg lak\u00f3h\u00e1zk\u00e9nt szolg\u00e1l.@\nA Fellegv\u00e1r-domb oldalaira a 19. sz\u00e1zadban kezdtek nyaral\u00f3kat \u00e9p\u00edteni. Ezeket a sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n emeletes vill\u00e1k v\u00e1ltott\u00e1k f\u00f6l, \u00e9s k\u00fcl\u00f6n\u00f6sen a d\u00e9li oldalon h\u00faz\u00f3d\u00f3 Fellegv\u00e1r sor v\u00e1lt a gazdag brass\u00f3iak n\u00e9pszer\u0171 lakhely\u00e9v\u00e9. Itt \u00e9p\u00edttette fel rezidenci\u00e1j\u00e1t a tehet\u0151s Ignaz Beer bank\u00e1r is. A terveket Andreas Frank \u00e9p\u00edt\u00e9sz m\u00e9g 1901-ben elk\u00e9sz\u00edtette, az \u00e9p\u00edt\u00e9snek 1904-ben fogtak neki. A munk\u00e1latok alatt Ignaz Beer t\u00f6bbsz\u00f6r k\u00e9rte az eredeti terv m\u00f3dos\u00edt\u00e1s\u00e1t, \u00e9s az \u0151 \u00f6tlete volt a tet\u0151n elhelyezett f\u00e9mszobor is.@\n1923-ban Ignaz elhunyt, a vill\u00e1t fia, Hugo Beer \u00f6r\u00f6k\u00f6lte. Hugo a 20. sz\u00e1zad elej\u00e9n a Sz\u00e1sz Nemzeti Bank eln\u00f6ke volt, nyugd\u00edjaz\u00e1sa ut\u00e1n k\u00f6nyveket \u00edrt a r\u00e9gi Brass\u00f3r\u00f3l. 1945-ben csal\u00e1dja N\u00e9metorsz\u00e1gba menek\u00fclt, Hugo Beer azonban Brass\u00f3ban maradt, mert m\u00e1sokhoz hasonl\u00f3an abban rem\u00e9nykedett, hogy a n\u00e9metek m\u00e9gis gy\u0151zni fognak, vagy pedig bej\u00f6nnek az amerikaiak. Rem\u00e9nyei azonban nem v\u00e1ltak be, a kommunist\u00e1k elvett\u00e9k minden vagyon\u00e1t. Az elszeg\u00e9nyedett Beert n\u00e9h\u00e1ny \u00e9vig Brass\u00f3 utc\u00e1in l\u00e1tt\u00e1k k\u00e9regetni, majd 1952-ben Segesv\u00e1rra k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt, ahol 1957-ben elhunyt. Az \u00e1llamos\u00edtott \u00e9p\u00fcletet t\u00f6bb lak\u00e1sra osztott\u00e1k \u00e9s b\u00e9rl\u0151knek adt\u00e1k ki, jelenleg is lak\u00e1sok vannak benne.@\nSt\u00edlusa eklektikus, t\u00f6bb ir\u00e1nyzatot \u00f6tv\u00f6z. Tetej\u00e9n egy harcos \u00e9letnagys\u00e1g\u00fa f\u00e9mszobra van, melyet rendel\u00e9sre k\u00e9sz\u00edtettek Budapesten; alatta a csal\u00e1d c\u00edmere foglal helyet. A m\u00e1sodik emeleti erk\u00e9lyen egy k\u0151b\u0151l k\u00e9sz\u00fclt medveszobor van, melyet az \u00e9vek sor\u00e1n megrong\u00e1ltak, eredeti alakja ma m\u00e1r felismerhetetlen. A medve a csal\u00e1d nev\u00e9re utal (Beer a n\u00e9met B\u00e4r, azaz medve sz\u00f3b\u00f3l ered). Udvar\u00e1ban egy oroszl\u00e1nszobrok \u00e1ltal k\u00f6zrefogott sz\u00ednpad van, \u00e9s \u00e1ll\u00edt\u00f3lag egy alag\u00fat is indul innen, mely a Fellegv\u00e1rral k\u00f6t\u00f6tte \u00f6ssze a vill\u00e1t.\n&\nwikipedia: Beer-villa|https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Beer-villa","town":{"townId":77,"name_HU":"Brass\u00f3","name_LO":"Bra\u0219ov","seolink":"brasso-brasov","oldcounty":40,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}