exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Volt magyar királyi általános iskola és leánygimnázium

Colegiul Național Andrei Mureșanu
Volt magyar királyi általános iskola és leánygimnázium
Colegiul Național Andrei Mureșanu
Besztercei állami polgári leányiskola 1915
Unknown authorUnknown author (Bartha Mária kiadása), Public domain, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
iskola / gimnázium / konviktus
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Cím:
Bulevardul Republicii 26
Vármegye:
Beszterce-Naszód
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.1323419549, 24.4912332967
Google térkép:

Története

1912. május 15-én avatták fel az iskola épületét, melynek keleti szárnyában az általános iskola, déli szárnyában a lánygimnázium kapott helyet.

1915 és 1917 között vöröskeresztes kórház működött a déli szárnyban. A gimnázium ezalatt a keleti szárnyban működött.

A román megszállás után 1919. május 29-én a román állam kisajátította és román tannyelvű lánygimnázium lett. 1940. szeptemberében magyar királyi állami leánypolgárivá alakult magyar és román tagozattal. Az épületben kezdte meg működését a 8 osztályos Hunyadi János fiúgimnázium, szintén magyar és román tagozattal.

Az általános iskola magyar tannyelvvel szintén újjáalakult. 1944 novemberében a román állam visszavette. Alexandru Odobescu néven vegyes fiú és lánygimnázium jött létre, az általános iskola Andrei Mureşanu nevét vette fel.

{"item":"sight","set":{"sightId":1194,"townId":57,"active":1,"name_LO":"Colegiul Na\u021bional Andrei Mure\u0219anu","address":"Bulevardul Republicii 26","mapdata":"1|255|672","gps_lat":"47.1323419549","gps_long":"24.4912332967","religion":0,"oldtype":"74","newtype":"74","homepage":"http:\/\/www.cnam.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Unknown author (Bartha M\u00e1ria kiad\u00e1sa), Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Besztercei_%C3%A1llami_polg%C3%A1ri_le%C3%A1nyiskola_1915.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Besztercei \u00e1llami polg\u00e1ri le\u00e1nyiskola 1915\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/52\/Besztercei_%C3%A1llami_polg%C3%A1ri_le%C3%A1nyiskola_1915.jpg\/512px-Besztercei_%C3%A1llami_polg%C3%A1ri_le%C3%A1nyiskola_1915.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Besztercei_%C3%A1llami_polg%C3%A1ri_le%C3%A1nyiskola_1915.jpg\u0022\u003EUnknown authorUnknown author (Bartha M\u00e1ria kiad\u00e1sa)\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Volt magyar kir\u00e1lyi \u00e1ltal\u00e1nos iskola \u00e9s le\u00e1nygimn\u00e1zium","note":"","history":"1912. m\u00e1jus 15-\u00e9n avatt\u00e1k fel az iskola \u00e9p\u00fclet\u00e9t, melynek keleti sz\u00e1rny\u00e1ban az \u00e1ltal\u00e1nos iskola, d\u00e9li sz\u00e1rny\u00e1ban a l\u00e1nygimn\u00e1zium kapott helyet.@\n1915 \u00e9s 1917 k\u00f6z\u00f6tt v\u00f6r\u00f6skeresztes k\u00f3rh\u00e1z m\u0171k\u00f6d\u00f6tt a d\u00e9li sz\u00e1rnyban. A gimn\u00e1zium ezalatt a keleti sz\u00e1rnyban m\u0171k\u00f6d\u00f6tt.@\nA rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n 1919. m\u00e1jus 29-\u00e9n a rom\u00e1n \u00e1llam kisaj\u00e1t\u00edtotta \u00e9s rom\u00e1n tannyelv\u0171 l\u00e1nygimn\u00e1zium lett. 1940. szeptember\u00e9ben magyar kir\u00e1lyi \u00e1llami le\u00e1nypolg\u00e1riv\u00e1 alakult magyar \u00e9s rom\u00e1n tagozattal. Az \u00e9p\u00fcletben kezdte meg m\u0171k\u00f6d\u00e9s\u00e9t a 8 oszt\u00e1lyos Hunyadi J\u00e1nos fi\u00fagimn\u00e1zium, szint\u00e9n magyar \u00e9s rom\u00e1n tagozattal.@\nAz \u00e1ltal\u00e1nos iskola magyar tannyelvvel szint\u00e9n \u00fajj\u00e1alakult. 1944 november\u00e9ben a rom\u00e1n \u00e1llam visszavette. Alexandru Odobescu n\u00e9ven vegyes fi\u00fa \u00e9s l\u00e1nygimn\u00e1zium j\u00f6tt l\u00e9tre, az \u00e1ltal\u00e1nos iskola Andrei Mure\u015fanu nev\u00e9t vette fel.","town":{"townId":57,"name_HU":"Beszterce","name_LO":"Bistri\u021ba","seolink":"beszterce-bistrita","oldcounty":31,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}