exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Szász evangélikus templom

Biserica Evanghelică
Szász evangélikus templom
Biserica Evanghelică
Biserica evanghelică.C.A
Zsolt deak, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
evangélikus
Cím:
Piața Centrală
Vármegye:
Beszterce-Naszód
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.1322901967, 24.4959655757
Google térkép:

Története

1319-ben említették először a város plébániatemplomát. 1430-ban már kéttornyos, háromhajós, bazilikális elrendezésű plébániatemploma állt. A városfalak 1484-ben történt felépítését követően kezdődött a templom nagyarányú átalakítása. Jenlegi torony ekkor több lépésben épült fel, ötödik emelete 1519-re készült el, de sisakja csak 1544-re került a helyére. Ezzel egyidejűleg a templomot is gótikus stílusban átépítették. 1533-ban lebontották a templomtól délre álló romos Szent Mihály kápolnát. Az egykor Szent Miklós tiszteletére szentelt templom 1541-ben a protestánsok kezére került. 1560-63 között Petrus Italus da Lugano vezetésével jelentős reneszánsz átépítéseket végeztek. 76 m-es tornya a legmagasabb templomtorony volt Erdélyben. 16.-17. századi keleti szőnyegeit szász kereskedők adományozták. Rokokó stílusú orgonája 1795-ből származik. Oltára a 17. században készült. Szószéke 19. századi neogótikus faragvány.

2008. június 11-én a templom gyújtogatás áldozatává vált. A gyújtogatást három, 13 és 15 év közti cigány gyerek követte el, akik eredetileg rezet és ólmot lopni törtek be a templomba.

Forrás:  csemadok.sk
{"item":"sight","set":{"sightId":1182,"townId":57,"active":2,"name_LO":"Biserica Evanghelic\u0103","address":"Pia\u021ba Central\u0103","mapdata":"1|806|677","gps_lat":"47.1322901967","gps_long":"24.4959655757","religion":3,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=366","picture":"\u003Ca title=\u0022Zsolt deak, CC BY-SA 3.0 RO \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_evanghelic%C4%83.C.A.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Biserica evanghelic\u0103.C.A\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/fd\/Biserica_evanghelic%C4%83.C.A.JPG\/512px-Biserica_evanghelic%C4%83.C.A.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Biserica_evanghelic%C4%83.C.A.JPG\u0022\u003EZsolt deak\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Sz\u00e1sz evang\u00e9likus templom","note":"","history":"1319-ben eml\u00edtett\u00e9k el\u0151sz\u00f6r a v\u00e1ros pl\u00e9b\u00e1niatemplom\u00e1t. 1430-ban m\u00e1r k\u00e9ttornyos, h\u00e1romhaj\u00f3s, bazilik\u00e1lis elrendez\u00e9s\u0171 pl\u00e9b\u00e1niatemploma \u00e1llt. A v\u00e1rosfalak 1484-ben t\u00f6rt\u00e9nt fel\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t k\u00f6vet\u0151en kezd\u0151d\u00f6tt a templom nagyar\u00e1ny\u00fa \u00e1talak\u00edt\u00e1sa. Jenlegi torony ekkor t\u00f6bb l\u00e9p\u00e9sben \u00e9p\u00fclt fel, \u00f6t\u00f6dik emelete 1519-re k\u00e9sz\u00fclt el, de sisakja csak 1544-re ker\u00fclt a hely\u00e9re. Ezzel egyidej\u0171leg a templomot is g\u00f3tikus st\u00edlusban \u00e1t\u00e9p\u00edtett\u00e9k. 1533-ban lebontott\u00e1k a templomt\u00f3l d\u00e9lre \u00e1ll\u00f3 romos Szent Mih\u00e1ly k\u00e1poln\u00e1t. Az egykor Szent Mikl\u00f3s tisztelet\u00e9re szentelt templom 1541-ben a protest\u00e1nsok kez\u00e9re ker\u00fclt. 1560-63 k\u00f6z\u00f6tt Petrus Italus da Lugano vezet\u00e9s\u00e9vel jelent\u0151s renesz\u00e1nsz \u00e1t\u00e9p\u00edt\u00e9seket v\u00e9geztek. 76 m-es tornya a legmagasabb templomtorony volt Erd\u00e9lyben. 16.-17. sz\u00e1zadi keleti sz\u0151nyegeit sz\u00e1sz keresked\u0151k adom\u00e1nyozt\u00e1k. Rokok\u00f3 st\u00edlus\u00fa orgon\u00e1ja 1795-b\u0151l sz\u00e1rmazik. Olt\u00e1ra a 17. sz\u00e1zadban k\u00e9sz\u00fclt. Sz\u00f3sz\u00e9ke 19. sz\u00e1zadi neog\u00f3tikus faragv\u00e1ny.@\n2008. j\u00fanius 11-\u00e9n a templom gy\u00fajtogat\u00e1s \u00e1ldozat\u00e1v\u00e1 v\u00e1lt. A gy\u00fajtogat\u00e1st h\u00e1rom, 13 \u00e9s 15 \u00e9v k\u00f6zti cig\u00e1ny gyerek k\u00f6vette el, akik eredetileg rezet \u00e9s \u00f3lmot lopni t\u00f6rtek be a templomba.","town":{"townId":57,"name_HU":"Beszterce","name_LO":"Bistri\u021ba","seolink":"beszterce-bistrita","oldcounty":31,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}