exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Johannes Lapicida-ház, Andreas Beuchel-ház

Casa Ion Zidarul
Johannes Lapicida-ház, Andreas Beuchel-ház
Casa Ion Zidarul
Casa lui Ion Zidaru
Danretegan at Romanian Wikipedia, Public domain, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
vendéglő / cukrászda / kávéház
Cím:
Pietonalul Liviu Rebreanu
Vármegye:
Beszterce-Naszód
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.1325454881, 24.4976631497
Google térkép:

Története

Az 1400-as évek gótikus stílusában épült, később átalakították. A sétálóutcán látható, a város főterén.

A Johannes Lapicida-ház Besztercén az 1500-as évek táján épült, gótikus stílusban. Az épület 1538-ban került Johannes Lapicida, más néven Hans Maurer (lefordítva: Kőműves János), besztercei szász kőműves tulajdonába.

A 15. század vége felé épülhetett, akkor még csak földszintes kőház volt. 1520 körül Andreas Beuchel tulajdona lett, aki egy tehetős besztercei polgárcsalád leszármazottja volt. 1525-1526-ban főbírói tisztet töltött be. 1532-ben a város piacán lefejezték, mert árulás gyanújába keveredett a város és Petru Rares moldvai vajda közötti háborúskodásban. 1533-ban elárverezték, és Vhristian Pomarius birtokába került. Andreas Beuchel utódai peres úton visszaszerezték, majd 1538-ban a besztercei származású kőműves és kőfaragó Johann Maurer vette meg tőlük. Adósságai fejében a város 1546-ban lefoglalta és 1549-ben Paul Budakernek adták el. 1556-ban Johann Maurer jogot nyert visszavásárlására. Innentől a ház birtoktörténete ismeretlen. Az 1530-as illetve 40-es években épült ki a mai későgótikus, korai reneszánsz formájára. A 18-19. században az udvar felé jelentősen bővítették.

Forrás:  csemadok.sk
{"item":"sight","set":{"sightId":1196,"townId":57,"active":1,"name_LO":"Casa Ion Zidarul","address":"Pietonalul Liviu Rebreanu","mapdata":"1|1001|640","gps_lat":"47.1325454881","gps_long":"24.4976631497","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"81","homepage":"https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Johannes_Lapicida-h%C3%A1z","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=344","picture":"\u003Ca title=\u0022Danretegan at Romanian Wikipedia, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Casa_lui_Ion_Zidaru.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Casa lui Ion Zidaru\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/32\/Casa_lui_Ion_Zidaru.jpg\/512px-Casa_lui_Ion_Zidaru.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Casa_lui_Ion_Zidaru.jpg\u0022\u003EDanretegan at Romanian Wikipedia\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"Johannes Lapicida-h\u00e1z, Andreas Beuchel-h\u00e1z","note":"","history":"Az 1400-as \u00e9vek g\u00f3tikus st\u00edlus\u00e1ban \u00e9p\u00fclt, k\u00e9s\u0151bb \u00e1talak\u00edtott\u00e1k. A s\u00e9t\u00e1l\u00f3utc\u00e1n l\u00e1that\u00f3, a v\u00e1ros f\u0151ter\u00e9n.@\nA Johannes Lapicida-h\u00e1z Beszterc\u00e9n az 1500-as \u00e9vek t\u00e1j\u00e1n \u00e9p\u00fclt, g\u00f3tikus st\u00edlusban. Az \u00e9p\u00fclet 1538-ban ker\u00fclt Johannes Lapicida, m\u00e1s n\u00e9ven Hans Maurer (leford\u00edtva: K\u0151m\u0171ves J\u00e1nos), besztercei sz\u00e1sz k\u0151m\u0171ves tulajdon\u00e1ba.@\nA 15. sz\u00e1zad v\u00e9ge fel\u00e9 \u00e9p\u00fclhetett, akkor m\u00e9g csak f\u00f6ldszintes k\u0151h\u00e1z volt. 1520 k\u00f6r\u00fcl Andreas Beuchel tulajdona lett, aki egy tehet\u0151s besztercei polg\u00e1rcsal\u00e1d lesz\u00e1rmazottja volt. 1525-1526-ban f\u0151b\u00edr\u00f3i tisztet t\u00f6lt\u00f6tt be. 1532-ben a v\u00e1ros piac\u00e1n lefejezt\u00e9k, mert \u00e1rul\u00e1s gyan\u00faj\u00e1ba keveredett a v\u00e1ros \u00e9s Petru Rares moldvai vajda k\u00f6z\u00f6tti h\u00e1bor\u00faskod\u00e1sban. 1533-ban el\u00e1rverezt\u00e9k, \u00e9s Vhristian Pomarius birtok\u00e1ba ker\u00fclt. Andreas Beuchel ut\u00f3dai peres \u00faton visszaszerezt\u00e9k, majd 1538-ban a besztercei sz\u00e1rmaz\u00e1s\u00fa k\u0151m\u0171ves \u00e9s k\u0151farag\u00f3 Johann Maurer vette meg t\u0151l\u00fck. Ad\u00f3ss\u00e1gai fej\u00e9ben a v\u00e1ros 1546-ban lefoglalta \u00e9s 1549-ben Paul Budakernek adt\u00e1k el. 1556-ban Johann Maurer jogot nyert visszav\u00e1s\u00e1rl\u00e1s\u00e1ra. Innent\u0151l a h\u00e1z birtokt\u00f6rt\u00e9nete ismeretlen. Az 1530-as illetve 40-es \u00e9vekben \u00e9p\u00fclt ki a mai k\u00e9s\u0151g\u00f3tikus, korai renesz\u00e1nsz form\u00e1j\u00e1ra. A 18-19. sz\u00e1zadban az udvar fel\u00e9 jelent\u0151sen b\u0151v\u00edtett\u00e9k.\n","town":{"townId":57,"name_HU":"Beszterce","name_LO":"Bistri\u021ba","seolink":"beszterce-bistrita","oldcounty":31,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}