exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Evangélikus parókia

Evangélikus parókia
RO Bistrita Piata Centrala 13 (1)
Țetcu Mircea Rareș, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
plébánia
Jelenleg:
plébánia
Felekezet:
evangélikus
Cím:
Piața Centrală 11, Bistrița, Románia
Vármegye:
Beszterce-Naszód
Ország:
Románia
GPS koordináták:
47.1326741315, 24.4954402115
Google térkép:

Története

Homlokzatán látható Szent Miklós püspök, a templom védőszentjének szobra. A parókia udvarán lévő, egyre inkább leromló épületek gótikus stílusban épültek, festmények is voltak itt, amelyek a savasság hatása miatt leperegtek. A parókia bejáratától mintegy 20 m-re nyugatra Tatár Árpád régész 2012. augusztus 6-án egy reneszánsz ajtó- vagy ablakkeret felső részét találta meg, amit egyszerűen kivettek valahonnan és kitettek a járdára.

{"item":"sight","set":{"sightId":1185,"townId":57,"active":1,"name_LO":"","address":"Pia\u021ba Central\u0103 11, Bistri\u021ba, Rom\u00e1nia","mapdata":"1|735|612","gps_lat":"47.1326741315","gps_long":"24.4954402115","religion":3,"oldtype":"4","newtype":"4","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022\u021aetcu Mircea Rare\u0219, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_Bistrita_Piata_Centrala_13_(1).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022RO Bistrita Piata Centrala 13 (1)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/7d\/RO_Bistrita_Piata_Centrala_13_%281%29.jpg\/512px-RO_Bistrita_Piata_Centrala_13_%281%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_Bistrita_Piata_Centrala_13_(1).jpg\u0022\u003E\u021aetcu Mircea Rare\u0219\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Evang\u00e9likus par\u00f3kia","note":"","history":"Homlokzat\u00e1n l\u00e1that\u00f3 Szent Mikl\u00f3s p\u00fcsp\u00f6k, a templom v\u00e9d\u0151szentj\u00e9nek szobra. A par\u00f3kia udvar\u00e1n l\u00e9v\u0151, egyre ink\u00e1bb leroml\u00f3 \u00e9p\u00fcletek g\u00f3tikus st\u00edlusban \u00e9p\u00fcltek, festm\u00e9nyek is voltak itt, amelyek a savass\u00e1g hat\u00e1sa miatt leperegtek. A par\u00f3kia bej\u00e1rat\u00e1t\u00f3l mintegy 20 m-re nyugatra Tat\u00e1r \u00c1rp\u00e1d r\u00e9g\u00e9sz 2012. augusztus 6-\u00e1n egy renesz\u00e1nsz ajt\u00f3- vagy ablakkeret fels\u0151 r\u00e9sz\u00e9t tal\u00e1lta meg, amit egyszer\u0171en kivettek valahonnan \u00e9s kitettek a j\u00e1rd\u00e1ra.","town":{"townId":57,"name_HU":"Beszterce","name_LO":"Bistri\u021ba","seolink":"beszterce-bistrita","oldcounty":31,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}