exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Víztorony

Turnul de Apă
Víztorony
Turnul de Apă
Víztorony
Eredetileg:
víztorony
Jelenleg:
múzeum
Település:
Cím:
Strada Piotr Ilici Ceaikovski 9/A
Vármegye:
Arad
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.1697123995, 21.3082030206
Google térkép:

Története

A város ivóvíz ellátásának megoldására 1896-ban épült ez a víztorony, az annak idején Tűzoltók-terének nevezett helyen. 25 méter magas és erőd kinézete van.

Budapest után Arad az elsők között volt, ahol vízvezeték rendszert építettek ki. A torony a tűzoltóságnak őrtoronyként is funkcionált, mint a legmagasabb épület, melyről be lehetett látni a települést. 1927-ben a tető leégett, melyet rendbe hoztak, és 1956-ig még biztosította az ivóvízellátást. Jelenleg magán kézben van, és múzeumot alakítottak ki benne, Víz és Tűzoltó kiállításnak ad otthont.

{"item":"sight","set":{"sightId":1578,"townId":64,"active":2,"name_LO":"Turnul de Ap\u0103","address":"Strada Piotr Ilici Ceaikovski 9\/A","mapdata":"1|735|2583","gps_lat":"46.1697123995","gps_long":"21.3082030206","religion":0,"oldtype":"61","newtype":"98","homepage":"https:\/\/www.aradcityguide.ro\/hu\/_\/tortenelmi-muemlek\/viztorony\/","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"own","picture_ref":"","name":"V\u00edztorony","note":"","history":"A v\u00e1ros iv\u00f3v\u00edz ell\u00e1t\u00e1s\u00e1nak megold\u00e1s\u00e1ra 1896-ban \u00e9p\u00fclt ez a v\u00edztorony, az annak idej\u00e9n T\u0171zolt\u00f3k-ter\u00e9nek nevezett helyen. 25 m\u00e9ter magas \u00e9s er\u0151d kin\u00e9zete van.@\nBudapest ut\u00e1n Arad az els\u0151k k\u00f6z\u00f6tt volt, ahol v\u00edzvezet\u00e9k rendszert \u00e9p\u00edtettek ki. A torony a t\u0171zolt\u00f3s\u00e1gnak \u0151rtoronyk\u00e9nt is funkcion\u00e1lt, mint a legmagasabb \u00e9p\u00fclet, melyr\u0151l be lehetett l\u00e1tni a telep\u00fcl\u00e9st. 1927-ben a tet\u0151 le\u00e9gett, melyet rendbe hoztak, \u00e9s 1956-ig m\u00e9g biztos\u00edtotta az iv\u00f3v\u00edzell\u00e1t\u00e1st. Jelenleg mag\u00e1n k\u00e9zben van, \u00e9s m\u00fazeumot alak\u00edtottak ki benne, V\u00edz \u00e9s T\u0171zolt\u00f3 ki\u00e1ll\u00edt\u00e1snak ad otthont.\n&\nmagyarsagunkhungarikumunk.hu: Arad l\u00e1tnival\u00f3i fot\u00f3kon|https:\/\/www.magyarsagunkhungarikumunk.hu\/arad\/","town":{"townId":64,"name_HU":"Arad","name_LO":"Arad","seolink":"arad","oldcounty":27,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}