exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Vaslakat-ház

Casa cu lacăt
Vaslakat-ház
Casa cu lacăt
Casa cu lacat Arad
Silenzio76, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
ház
Település:
Cím:
Str. Tribunul Dobra 7
Vármegye:
Arad
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.1686925687, 21.3181259744
Google térkép:

Története

1815-ben épült. A ház egyik sarkán kialakított boltíves, lelakatolt fémkorláttal óvott mélyedésében helyezték el az aradi céhek jelképét, a Vasalt tuskót. A céh-tuskót egy temesvári szobrász Moritz Heim, készítette Andrei Trandafir makedo-román kereskedő megrendelésére. Tulajdonképpen ez egy fémlemezzel bevont fatörzs-darab. Európa céhközpontjaiból jöttek a segédekként felszabadult inasok szakosodni Aradra, és annak jeléül, hogy itt jártak, különbözö formájú szegecseket vertek a tuskóba. A tuskó eredeti formájában látható a Szépművészeti Múzeum II. emeletén.

{"item":"sight","set":{"sightId":1577,"townId":64,"active":1,"name_LO":"Casa cu lac\u0103t","address":"Str. Tribunul Dobra 7","mapdata":"1|1889|2750","gps_lat":"46.1686925687","gps_long":"21.3181259744","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"53","homepage":"https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Vaslakat-h%C3%A1z","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Silenzio76, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Casa_cu_lacat_Arad.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Casa cu lacat Arad\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/c\/cd\/Casa_cu_lacat_Arad.jpg\/512px-Casa_cu_lacat_Arad.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Casa_cu_lacat_Arad.jpg\u0022\u003ESilenzio76\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Vaslakat-h\u00e1z","note":"","history":"1815-ben \u00e9p\u00fclt. A h\u00e1z egyik sark\u00e1n kialak\u00edtott bolt\u00edves, lelakatolt f\u00e9mkorl\u00e1ttal \u00f3vott m\u00e9lyed\u00e9s\u00e9ben helyezt\u00e9k el az aradi c\u00e9hek jelk\u00e9p\u00e9t, a Vasalt tusk\u00f3t. A c\u00e9h-tusk\u00f3t egy temesv\u00e1ri szobr\u00e1sz Moritz Heim, k\u00e9sz\u00edtette Andrei Trandafir makedo-rom\u00e1n keresked\u0151 megrendel\u00e9s\u00e9re. Tulajdonk\u00e9ppen ez egy f\u00e9mlemezzel bevont fat\u00f6rzs-darab. Eur\u00f3pa c\u00e9hk\u00f6zpontjaib\u00f3l j\u00f6ttek a seg\u00e9dekk\u00e9nt felszabadult inasok szakosodni Aradra, \u00e9s annak jel\u00e9\u00fcl, hogy itt j\u00e1rtak, k\u00fcl\u00f6nb\u00f6z\u00f6 form\u00e1j\u00fa szegecseket vertek a tusk\u00f3ba. A tusk\u00f3 eredeti form\u00e1j\u00e1ban l\u00e1that\u00f3 a Sz\u00e9pm\u0171v\u00e9szeti M\u00fazeum II. emelet\u00e9n.","town":{"townId":64,"name_HU":"Arad","name_LO":"Arad","seolink":"arad","oldcounty":27,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}