exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Városháza

Primăria
Városháza
Primăria
Városháza
Eredetileg:
városháza
Jelenleg:
városháza
Település:
Cím:
Bulevardul Revoluţiei 75
Vármegye:
Arad
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.1754490441, 21.319279138
Google térkép:

Története

Atzél Péter polgármestersége idején a városi tanács megszavazta egy kölcsön felvételét a színház és a városháza új épületére. A városháza terveit Lechner Ödön készítette el, azonban a színház 1874. szeptember 21-ei átadását követően kiderült, hogy a felvett pénz (800.000 forint) többségét már felemésztette a színház megépítése, így a városháza terveit Pekár Ferenc helyi műépítésszel módosíttatták (eredetileg két emeletesre és zárt udvarosra tervezték). 1877. január 10-én tartották benne városi tanács első közgyűlését. Stílusa a flamand újreneszánsz és a későközépkori városházak stílusát ötvözi. Tornya 54 méter magas, óraszerkezetét Svájcból hozták, 1878-ban. A toronyóra mechanizmusa minden egész órában egy hazafias dalt játszik. A Városháza előtt egykor Kossuth Lajos szoborcsoportja állt, amely ma már nem látható.

{"item":"sight","set":{"sightId":1553,"townId":64,"active":2,"name_LO":"Prim\u0103ria","address":"Bulevardul Revolu\u0163iei 75","mapdata":"1|2021|1611","gps_lat":"46.1754490441","gps_long":"21.3192791380","religion":0,"oldtype":"12","newtype":"12","homepage":"http:\/\/www.primariaarad.ro\/arad.php?page=\/pledoarie\/arad.html&newlang=hun&theme=th1-hun","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Varoshaza-Arad-1026","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=225","picture":"own","picture_ref":"","name":"V\u00e1rosh\u00e1za","note":"","history":"Atz\u00e9l P\u00e9ter polg\u00e1rmesters\u00e9ge idej\u00e9n a v\u00e1rosi tan\u00e1cs megszavazta egy k\u00f6lcs\u00f6n felv\u00e9tel\u00e9t a sz\u00ednh\u00e1z \u00e9s a v\u00e1rosh\u00e1za \u00faj \u00e9p\u00fclet\u00e9re. A v\u00e1rosh\u00e1za terveit Lechner \u00d6d\u00f6n k\u00e9sz\u00edtette el, azonban a sz\u00ednh\u00e1z 1874. szeptember 21-ei \u00e1tad\u00e1s\u00e1t k\u00f6vet\u0151en kider\u00fclt, hogy a felvett p\u00e9nz (800.000 forint) t\u00f6bbs\u00e9g\u00e9t m\u00e1r felem\u00e9sztette a sz\u00ednh\u00e1z meg\u00e9p\u00edt\u00e9se, \u00edgy a v\u00e1rosh\u00e1za terveit Pek\u00e1r Ferenc helyi m\u0171\u00e9p\u00edt\u00e9sszel m\u00f3dos\u00edttatt\u00e1k (eredetileg k\u00e9t emeletesre \u00e9s z\u00e1rt udvarosra tervezt\u00e9k). 1877. janu\u00e1r 10-\u00e9n tartott\u00e1k benne v\u00e1rosi tan\u00e1cs els\u0151 k\u00f6zgy\u0171l\u00e9s\u00e9t. St\u00edlusa a flamand \u00fajrenesz\u00e1nsz \u00e9s a k\u00e9s\u0151k\u00f6z\u00e9pkori v\u00e1rosh\u00e1zak st\u00edlus\u00e1t \u00f6tv\u00f6zi. Tornya 54 m\u00e9ter magas, \u00f3raszerkezet\u00e9t Sv\u00e1jcb\u00f3l hozt\u00e1k, 1878-ban. A torony\u00f3ra mechanizmusa minden eg\u00e9sz \u00f3r\u00e1ban egy hazafias dalt j\u00e1tszik. A V\u00e1rosh\u00e1za el\u0151tt egykor Kossuth Lajos szoborcsoportja \u00e1llt, amely ma m\u00e1r nem l\u00e1that\u00f3.\n&\nbagyinszki.eu: Arad \u2013 V\u00e1rosh\u00e1za, D\u00edszterem|https:\/\/bagyinszki.eu\/archives\/6471","town":{"townId":64,"name_HU":"Arad","name_LO":"Arad","seolink":"arad","oldcounty":27,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}