exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Régi szanház, Hirschl-színház

Teatrul vechi
Régi szanház, Hirschl-színház
Teatrul vechi
Régi szanház, Hirschl-színház
Eredetileg:
színház / opera
mozi
Jelenleg:
elhagyatott
Település:
Cím:
Strada Gheorghe Lazăr 3
Vármegye:
Arad
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.1696417889, 21.3173381768
Google térkép:

Története

1817-1818 között építtette barokk stílusban, Jakob Hirschl, bécsi származású aradi kereskedő. Kezdetben német ás magyar társulatok, vándortársulatok játszottak a termében, így Déryné Széppataki Róza (1793-1872), illetve Petőfi Sándor is. Az új színház felépítése (1874) után a régi színházat kelléktárrá alakították át, majd 1907-ben itt nyitották meg a város első állandó filmszínházát, az Urániát, amely 1967-ig működött.

{"item":"sight","set":{"sightId":1556,"townId":64,"active":1,"name_LO":"Teatrul vechi","address":"Strada Gheorghe Laz\u0103r 3","mapdata":"1|1802|2585","gps_lat":"46.1696417889","gps_long":"21.3173381768","religion":0,"oldtype":"91,94","newtype":"121","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"own","picture_ref":"","name":"R\u00e9gi szanh\u00e1z, Hirschl-sz\u00ednh\u00e1z","note":"","history":"1817-1818 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00edttette barokk st\u00edlusban, Jakob Hirschl, b\u00e9csi sz\u00e1rmaz\u00e1s\u00fa aradi keresked\u0151. Kezdetben n\u00e9met \u00e1s magyar t\u00e1rsulatok, v\u00e1ndort\u00e1rsulatok j\u00e1tszottak a term\u00e9ben, \u00edgy D\u00e9ryn\u00e9 Sz\u00e9ppataki R\u00f3za (1793-1872), illetve Pet\u0151fi S\u00e1ndor is. Az \u00faj sz\u00ednh\u00e1z fel\u00e9p\u00edt\u00e9se (1874) ut\u00e1n a r\u00e9gi sz\u00ednh\u00e1zat kell\u00e9kt\u00e1rr\u00e1 alak\u00edtott\u00e1k \u00e1t, majd 1907-ben itt nyitott\u00e1k meg a v\u00e1ros els\u0151 \u00e1lland\u00f3 filmsz\u00ednh\u00e1z\u00e1t, az Ur\u00e1ni\u00e1t, amely 1967-ig m\u0171k\u00f6d\u00f6tt.","town":{"townId":64,"name_HU":"Arad","name_LO":"Arad","seolink":"arad","oldcounty":27,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}