exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Református templom

Biserica Reformată
Református templom
Biserica Reformată
Református templom
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
református
Település:
Cím:
Strada Mihai Eminescu 33
Vármegye:
Arad
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.1719199888, 21.309805786
Google térkép:

Története

1847-ben épült. 1848-49-ben hadikórház működött benne, mivel ekkor még nem volt berendezve. Az akkori lelkipásztor Baló Benjámin volt, aki Brádról menekült Aradra, miután az ottani román felkelések rengeteg magyar áldozatot követeltek. Útközben ráadásul meghalt a felesége, és az 1 éves kisfia is. Ennek ellenére ő látta el az 1849. október 6-án kivégzett két protestáns vértanú, Gróf Leiningen-Westerburg Károly és Dessewffy Arisztid lelkigondozását. De még előtte egy előttük kivégzett ezredest, Ormai Norbertet, illetve az utánuk, október 25-én kivégzett Kazinczy Lajost is ő temette el.

A református templomban tartotta 1901-ben esküvőjét Horthy Miklós Purgly Magdolnával Csécsi Imre akkori lelkész előtt.

{"item":"sight","set":{"sightId":1545,"townId":64,"active":1,"name_LO":"Biserica Reformat\u0103","address":"Strada Mihai Eminescu 33","mapdata":"1|919|2203","gps_lat":"46.1719199888","gps_long":"21.3098057860","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"own","picture_ref":"","name":"Reform\u00e1tus templom","note":"","history":"1847-ben \u00e9p\u00fclt. 1848-49-ben hadik\u00f3rh\u00e1z m\u0171k\u00f6d\u00f6tt benne, mivel ekkor m\u00e9g nem volt berendezve. Az akkori lelkip\u00e1sztor Bal\u00f3 Benj\u00e1min volt, aki Br\u00e1dr\u00f3l menek\u00fclt Aradra, miut\u00e1n az ottani rom\u00e1n felkel\u00e9sek rengeteg magyar \u00e1ldozatot k\u00f6veteltek. \u00datk\u00f6zben r\u00e1ad\u00e1sul meghalt a feles\u00e9ge, \u00e9s az 1 \u00e9ves kisfia is. Ennek ellen\u00e9re \u0151 l\u00e1tta el az 1849. okt\u00f3ber 6-\u00e1n kiv\u00e9gzett k\u00e9t protest\u00e1ns v\u00e9rtan\u00fa, Gr\u00f3f Leiningen-Westerburg K\u00e1roly \u00e9s Dessewffy Arisztid lelkigondoz\u00e1s\u00e1t. De m\u00e9g el\u0151tte egy el\u0151tt\u00fck kiv\u00e9gzett ezredest, Ormai Norbertet, illetve az ut\u00e1nuk, okt\u00f3ber 25-\u00e9n kiv\u00e9gzett Kazinczy Lajost is \u0151 temette el.@\nA reform\u00e1tus templomban tartotta 1901-ben esk\u00fcv\u0151j\u00e9t Horthy Mikl\u00f3s Purgly Magdoln\u00e1val Cs\u00e9csi Imre akkori lelk\u00e9sz el\u0151tt.\n&\nmagyarsagunkhungarikumunk.hu: Arad l\u00e1tnival\u00f3i fot\u00f3kon|https:\/\/www.magyarsagunkhungarikumunk.hu\/arad\/","town":{"townId":64,"name_HU":"Arad","name_LO":"Arad","seolink":"arad","oldcounty":27,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}