exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Összetartás szabadkőműves páholy egykori székháza

Összetartás szabadkőműves páholy egykori székháza
Összetartás szabadkőműves páholy egykori székháza
Eredetileg:
székház
Jelenleg:
iskola / gimnázium / konviktus
Település:
Cím:
Bulevardul General Dragalina 30
Vármegye:
Arad
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.1687147616, 21.3201373507
Google térkép:

Története

1870-ben alakult meg a Aradon a Széchenyiről elnevezett, 1871-ben pedig Újaradon a Petőfi nevű jánosrendi páholy. A két páholy mellett 1870-ben kezdte el működését egy skót rítusú páholy, Fraternitas néven. Nyolc-tíz évi aktivitás után mindhárom aradi páholy kifulladt, és az ideiglenes beszüntetés mellett döntött. 1888-ban az egykori tagok közül többen Összetartás (Concordia) néven egy új páholy létrehozása és felépítése mellett döntöttek. 1902-ben vásárolták meg a Tanítóképzővel szembeni telket, amelyen 1905-re épült fel az Emilként emlegetett Tabakovics Milán tervezte, magas templomra emlékeztető díszes neoklasszicista épület. Az épületet 1905 október 21-én avatták fel páholyházzá. 1908-ra a taglétszám 126 főre nőtt. Ma az Aurel Vlaicu oktatási intézménycsoport dísztermeként funkcionál.

{"item":"sight","set":{"sightId":1580,"townId":64,"active":1,"name_LO":"","address":"Bulevardul General Dragalina 30","mapdata":"1|2136|2747","gps_lat":"46.1687147616","gps_long":"21.3201373507","religion":0,"oldtype":"16","newtype":"74","homepage":"https:\/\/szk.miraheze.org\/wiki\/Az_aradi_%C3%96sszetart%C3%A1s_p%C3%A1holy_p%C3%A1holyh%C3%A1za","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"own","picture_ref":"","name":"\u00d6sszetart\u00e1s szabadk\u0151m\u0171ves p\u00e1holy egykori sz\u00e9kh\u00e1za","note":"","history":"1870-ben alakult meg a Aradon a Sz\u00e9chenyir\u0151l elnevezett, 1871-ben pedig \u00dajaradon a Pet\u0151fi nev\u0171 j\u00e1nosrendi p\u00e1holy. A k\u00e9t p\u00e1holy mellett 1870-ben kezdte el m\u0171k\u00f6d\u00e9s\u00e9t egy sk\u00f3t r\u00edtus\u00fa p\u00e1holy, Fraternitas n\u00e9ven. Nyolc-t\u00edz \u00e9vi aktivit\u00e1s ut\u00e1n mindh\u00e1rom aradi p\u00e1holy kifulladt, \u00e9s az ideiglenes besz\u00fcntet\u00e9s mellett d\u00f6nt\u00f6tt. 1888-ban az egykori tagok k\u00f6z\u00fcl t\u00f6bben \u00d6sszetart\u00e1s (Concordia) n\u00e9ven egy \u00faj p\u00e1holy l\u00e9trehoz\u00e1sa \u00e9s fel\u00e9p\u00edt\u00e9se mellett d\u00f6nt\u00f6ttek. 1902-ben v\u00e1s\u00e1rolt\u00e1k meg a Tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151vel szembeni telket, amelyen 1905-re \u00e9p\u00fclt fel az Emilk\u00e9nt emlegetett Tabakovics Mil\u00e1n tervezte, magas templomra eml\u00e9keztet\u0151 d\u00edszes neoklasszicista \u00e9p\u00fclet. Az \u00e9p\u00fcletet 1905 okt\u00f3ber 21-\u00e9n avatt\u00e1k fel p\u00e1holyh\u00e1zz\u00e1. 1908-ra a tagl\u00e9tsz\u00e1m 126 f\u0151re n\u0151tt. Ma az Aurel Vlaicu oktat\u00e1si int\u00e9zm\u00e9nycsoport d\u00edsztermek\u00e9nt funkcion\u00e1l.","town":{"townId":64,"name_HU":"Arad","name_LO":"Arad","seolink":"arad","oldcounty":27,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}