exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Kossuth Lajos szobra

Kossuth Lajos szobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
elpusztult
Település:
Cím:
Bulevardul Revoluției
Vármegye:
Arad
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.1762264772, 21.31853473
Google térkép:

Története

1909. szeptember 19-én avatták fel az egykori József főherceg úton. 1919-ben Arad román megszállását követően a román hatóságok az szobor eltávolítását kezdeményezték, de a lakosság tiltakozására való tekintettel elálltak szándékuktól. 1921. március 9-re virradóra ismeretlen tettesek ledöntötték az emlékmű mellékalakjait, mire a hatóságok bedeszkázták a szobrot. 1925. július 27-én megkezdték a lebontását. Darabjait a Szabadság-szoborral együtt egy lovardába, majd később egy sportpálya melletti üres telekre szállították. Innen a Szabadság-szobrot az aradi vár kazamatáiba szállították, míg a Kossuth-szobor bronzalakjai nyomtalanul eltűntek.

{"item":"sight","set":{"sightId":1595,"townId":64,"active":1,"name_LO":"","address":"Bulevardul Revolu\u021biei","mapdata":"1|1947|1479","gps_lat":"46.1762264772","gps_long":"21.3185347300","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"123","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/15269\/kossuth-lajos-szobra#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Kossuth Lajos szobra","note":"","history":"1909. szeptember 19-\u00e9n avatt\u00e1k fel az egykori J\u00f3zsef f\u0151herceg \u00faton. 1919-ben Arad rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s\u00e1t k\u00f6vet\u0151en a rom\u00e1n hat\u00f3s\u00e1gok az szobor elt\u00e1vol\u00edt\u00e1s\u00e1t kezdem\u00e9nyezt\u00e9k, de a lakoss\u00e1g tiltakoz\u00e1s\u00e1ra val\u00f3 tekintettel el\u00e1lltak sz\u00e1nd\u00e9kukt\u00f3l. 1921. m\u00e1rcius 9-re virrad\u00f3ra ismeretlen tettesek led\u00f6nt\u00f6tt\u00e9k az eml\u00e9km\u0171 mell\u00e9kalakjait, mire a hat\u00f3s\u00e1gok bedeszk\u00e1zt\u00e1k a szobrot. 1925. j\u00falius 27-\u00e9n megkezdt\u00e9k a lebont\u00e1s\u00e1t. Darabjait a Szabads\u00e1g-szoborral egy\u00fctt egy lovard\u00e1ba, majd k\u00e9s\u0151bb egy sportp\u00e1lya melletti \u00fcres telekre sz\u00e1ll\u00edtott\u00e1k. Innen a Szabads\u00e1g-szobrot az aradi v\u00e1r kazamat\u00e1iba sz\u00e1ll\u00edtott\u00e1k, m\u00edg a Kossuth-szobor bronzalakjai nyomtalanul elt\u0171ntek.","town":{"townId":64,"name_HU":"Arad","name_LO":"Arad","seolink":"arad","oldcounty":27,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}