exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Egykori MARTA autógyár

Egykori MARTA autógyár
Fabrica de maşini MARTA, ridicată în 1905, a fost prima uzină de automobile de pe actualul teritoriu al României.
Iuliananet, CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
gyár
Jelenleg:
gyár
Település:
Cím:
Calea Aurel Vlaicu
Vármegye:
Arad
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.1905179768, 21.3148518294
Google térkép:

Története

Magyarországon az első kifejezetten autógyártásra tervezett gyárat 1909-ben Aradon Magyar Automobil Részvénytársaság Westinghouse Rendszer (más néven Magyar Automobil Részvénytársaság, Arad, rövidítve: MARTA) néven avatták fel. A magyar autógyártás történetének egyik legjelentősebb típusa a cégnév rövidítéséből adódó nevet kapott. Kezdetben az amerikai Westinghouse cég franciaországi, Le Havre-i leányvállalatának fiókjaként működött. Tehergépkocsikat, autóbuszokat, valamint egy Marta nevű személyautót gyártottak. 1912-ben a Westinghouse cég francia leányvállalata csődbe ment, a MARTA céget az Austro-Daimler vette át.

A Posta hamarosan a Martától rendelte meg 175 autóbuszból álló állományát. 1915-ben a német Benz cég (amely akkor még nem egyesült a Daimlerrel, hanem önálló autógyár volt) vásárolta meg a MARTA cég tulajdonjogát. Továbbra is Marta márkanév alatt Austro-Daimler személygépkocsikat gyártottak, többek között az első 150 budapesti taxit is. Az első világháború alatt a gyár csak repülőgépmotorokat állított elő. Az 1919-es román megszállás után a gyártelep ASTRA néven működött tovább és az autógyártás nem folytatódott.

{"item":"sight","set":{"sightId":1585,"townId":64,"active":1,"name_LO":"","address":"Calea Aurel Vlaicu","mapdata":"","gps_lat":"46.1905179768","gps_long":"21.3148518294","religion":0,"oldtype":"111","newtype":"111","homepage":"https:\/\/hu.wikipedia.org\/wiki\/Magyar_Automobil_R%C3%A9szv%C3%A9nyt%C3%A1rsas%C3%A1g,_Arad","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Iuliananet, CC BY-SA 3.0 RO <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fabrica_de_ma%C5%9Fini_MARTA,_ridicat%C4%83_%C3%AEn_1905,_a_fost_prima_uzin%C4%83_de_automobile_de_pe_actualul_teritoriu_al_Rom%C3%A2niei..jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Fabrica de ma\u015fini MARTA, ridicat\u0103 \u00een 1905, a fost prima uzin\u0103 de automobile de pe actualul teritoriu al Rom\u00e2niei.\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/1\/12\/Fabrica_de_ma%C5%9Fini_MARTA%2C_ridicat%C4%83_%C3%AEn_1905%2C_a_fost_prima_uzin%C4%83_de_automobile_de_pe_actualul_teritoriu_al_Rom%C3%A2niei..jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Fabrica_de_ma%C5%9Fini_MARTA,_ridicat%C4%83_%C3%AEn_1905,_a_fost_prima_uzin%C4%83_de_automobile_de_pe_actualul_teritoriu_al_Rom%C3%A2niei..jpg\u0022\u003EIuliananet\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\/ro\/deed.en\u0022\u003ECC BY-SA 3.0 RO\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori MARTA aut\u00f3gy\u00e1r","note":"","history":"Magyarorsz\u00e1gon az els\u0151 kifejezetten aut\u00f3gy\u00e1rt\u00e1sra tervezett gy\u00e1rat 1909-ben Aradon Magyar Automobil R\u00e9szv\u00e9nyt\u00e1rsas\u00e1g Westinghouse Rendszer (m\u00e1s n\u00e9ven Magyar Automobil R\u00e9szv\u00e9nyt\u00e1rsas\u00e1g, Arad, r\u00f6vid\u00edtve: MARTA) n\u00e9ven avatt\u00e1k fel. A magyar aut\u00f3gy\u00e1rt\u00e1s t\u00f6rt\u00e9net\u00e9nek egyik legjelent\u0151sebb t\u00edpusa a c\u00e9gn\u00e9v r\u00f6vid\u00edt\u00e9s\u00e9b\u0151l ad\u00f3d\u00f3 nevet kapott. Kezdetben az amerikai Westinghouse c\u00e9g franciaorsz\u00e1gi, Le Havre-i le\u00e1nyv\u00e1llalat\u00e1nak fi\u00f3kjak\u00e9nt m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. Teherg\u00e9pkocsikat, aut\u00f3buszokat, valamint egy Marta nev\u0171 szem\u00e9lyaut\u00f3t gy\u00e1rtottak. 1912-ben a Westinghouse c\u00e9g francia le\u00e1nyv\u00e1llalata cs\u0151dbe ment, a MARTA c\u00e9get az Austro-Daimler vette \u00e1t.@\nA Posta hamarosan a Mart\u00e1t\u00f3l rendelte meg 175 aut\u00f3buszb\u00f3l \u00e1ll\u00f3 \u00e1llom\u00e1ny\u00e1t. 1915-ben a n\u00e9met Benz c\u00e9g (amely akkor m\u00e9g nem egyes\u00fclt a Daimlerrel, hanem \u00f6n\u00e1ll\u00f3 aut\u00f3gy\u00e1r volt) v\u00e1s\u00e1rolta meg a MARTA c\u00e9g tulajdonjog\u00e1t. Tov\u00e1bbra is Marta m\u00e1rkan\u00e9v alatt Austro-Daimler szem\u00e9lyg\u00e9pkocsikat gy\u00e1rtottak, t\u00f6bbek k\u00f6z\u00f6tt az els\u0151 150 budapesti taxit is. Az els\u0151 vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa alatt a gy\u00e1r csak rep\u00fcl\u0151g\u00e9pmotorokat \u00e1ll\u00edtott el\u0151. Az 1919-es rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n a gy\u00e1rtelep ASTRA n\u00e9ven m\u0171k\u00f6d\u00f6tt tov\u00e1bb \u00e9s az aut\u00f3gy\u00e1rt\u00e1s nem folytat\u00f3dott.","town":{"townId":64,"name_HU":"Arad","name_LO":"Arad","seolink":"arad","oldcounty":27,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}