exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Egykori Központi Hotel

Intesa Sanpaolo Bank
Egykori Központi Hotel
Intesa Sanpaolo Bank
Egykori Központi Hotel
Eredetileg:
szálló / vendégfogadó
Jelenleg:
bank
Település:
Cím:
Bulevardul Revoluției 88
Vármegye:
Arad
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.1739832991, 21.3165565879
Google térkép:

Története

1894-ben adták át, és célja a Fehér Kereszt szálloda egyeduralmának megszüntetése volt. Reisinger Sándor és Fodor Dezső tervezte palota első tulajdonosa Csermák Ágoston üzletember volt. A földszinten működő kávézó hamar az aradi újságírók találkozó helyévé vált. A Központi Szálloda a kor elvárásai mellett – vízvezeték, villanyvilágítás – télikertet építettek elhúzható üvegtetővel, volt rendezvényterme és minden vonathoz bérkocsi volt igazítva.

{"item":"sight","set":{"sightId":1567,"townId":64,"active":1,"name_LO":"Intesa Sanpaolo Bank","address":"Bulevardul Revolu\u021biei 88","mapdata":"1|1709|1850","gps_lat":"46.1739832991","gps_long":"21.3165565879","religion":0,"oldtype":"80","newtype":"84","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"own","picture_ref":"","name":"Egykori K\u00f6zponti Hotel","note":"","history":"1894-ben adt\u00e1k \u00e1t, \u00e9s c\u00e9lja a Feh\u00e9r Kereszt sz\u00e1lloda egyeduralm\u00e1nak megsz\u00fcntet\u00e9se volt. Reisinger S\u00e1ndor \u00e9s Fodor Dezs\u0151 tervezte palota els\u0151 tulajdonosa Cserm\u00e1k \u00c1goston \u00fczletember volt. A f\u00f6ldszinten m\u0171k\u00f6d\u0151 k\u00e1v\u00e9z\u00f3 hamar az aradi \u00fajs\u00e1g\u00edr\u00f3k tal\u00e1lkoz\u00f3 hely\u00e9v\u00e9 v\u00e1lt. A K\u00f6zponti Sz\u00e1lloda a kor elv\u00e1r\u00e1sai mellett \u2013 v\u00edzvezet\u00e9k, villanyvil\u00e1g\u00edt\u00e1s \u2013 t\u00e9likertet \u00e9p\u00edtettek elh\u00fazhat\u00f3 \u00fcvegtet\u0151vel, volt rendezv\u00e9nyterme \u00e9s minden vonathoz b\u00e9rkocsi volt igaz\u00edtva.\n&\nmagyarsagunkhungarikumunk.hu: Arad l\u00e1tnival\u00f3i fot\u00f3kon|https:\/\/www.magyarsagunkhungarikumunk.hu\/arad\/","town":{"townId":64,"name_HU":"Arad","name_LO":"Arad","seolink":"arad","oldcounty":27,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}