exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Diadalív

Diadalív
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Település:
Cím:
Parcul Reconcilierii
Vármegye:
Arad
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.1708616134, 21.3083471001
Google térkép:

Története

Ez a diadalív volt a feltétele annak, hogy a Megbékélés parkjában újra felállításra kerülhessen a Szabadság-szobor. A diadalíven Havasalföld, Erdély és Moldva 1848-as mozgalmai vezetőinek a domborművei találhatóak, köztük Nicolae Bălcescu, Avram Iancu és M. Kogălniceanu. Avram Iancu (1824–1872) erdélyi román jogász volt, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ellen Erdélyben szervezett császárhű román felkelés vezetője. Több ezer magyar polgári személyt gyilkoltak le csapatai, egész falvakat irtva ki, kihasználva, hogy a magyar honvédek Erdély osztrák uralom alóli felszabadításával voltak elfoglalva.

{"item":"sight","set":{"sightId":1597,"townId":64,"active":1,"name_LO":"","address":"Parcul Reconcilierii","mapdata":"1|745|2379","gps_lat":"46.1708616134","gps_long":"21.3083471001","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/24578\/diadaliv","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Diadal\u00edv","note":"","history":"Ez a diadal\u00edv volt a felt\u00e9tele annak, hogy a Megb\u00e9k\u00e9l\u00e9s parkj\u00e1ban \u00fajra fel\u00e1ll\u00edt\u00e1sra ker\u00fclhessen a Szabads\u00e1g-szobor. A diadal\u00edven Havasalf\u00f6ld, Erd\u00e9ly \u00e9s Moldva 1848-as mozgalmai vezet\u0151inek a domborm\u0171vei tal\u00e1lhat\u00f3ak, k\u00f6zt\u00fck Nicolae B\u0103lcescu, Avram Iancu \u00e9s M. Kog\u0103lniceanu. Avram Iancu (1824\u20131872) erd\u00e9lyi rom\u00e1n jog\u00e1sz volt, az 1848\u201349-es forradalom \u00e9s szabads\u00e1gharc ellen Erd\u00e9lyben szervezett cs\u00e1sz\u00e1rh\u0171 rom\u00e1n felkel\u00e9s vezet\u0151je. T\u00f6bb ezer magyar polg\u00e1ri szem\u00e9lyt gyilkoltak le csapatai, eg\u00e9sz falvakat irtva ki, kihaszn\u00e1lva, hogy a magyar honv\u00e9dek Erd\u00e9ly osztr\u00e1k uralom al\u00f3li felszabad\u00edt\u00e1s\u00e1val voltak elfoglalva.","town":{"townId":64,"name_HU":"Arad","name_LO":"Arad","seolink":"arad","oldcounty":27,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}