exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Búsuló Arad

Búsuló Arad
Statue of the 1848-49 Hungarian Revolution in Arad
Károly Cserna, Public domain, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
elpusztult
Település:
Cím:
Bulevardul Revoluției
Vármegye:
Arad
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.175299626, 21.317997601
Google térkép:

Története

1849. február 8-án az aradi honvédség és nemzetőrség, Asztalos Sándor őrnagy és Boczkó Dániel kormánybiztos vezetésével, súlyos utcai csatában legyőzte a várból támadó osztrák reguláris és a városba betört szerb, román szabadcsapatokat. 240 honvéd esett el a harcok során. Az ő emlékükre készítette el az aradi születésű, de Milánóban élő Aradi Zsigmond szobrászművész ezt a művet, és egyenesen onnan küldte Magyarországra.

A carrarai fehér márványból készült szobor egy nőalakot ábrázol, amint térdre ereszkedve koszorút tesz le a város 1849-es megmentőinek emlékére.

1873. február 8-án, az aradi csata 24. évfordulóján avatták fel az Andrássy sétány északi végén.

A román megszállás után eltávolították a közterületről és a régi temetőbe helyezték át, az 1849-es harcokban elhunyt honvédek sírja mellé. 1932-ben a temető felszámolása után a megrongálódott szobor az aradi múzeum raktárába került. Azóta is a múzeumban várja rehabilitációját.

{"item":"sight","set":{"sightId":1596,"townId":64,"active":1,"name_LO":"","address":"Bulevardul Revolu\u021biei","mapdata":"1|1886|1634","gps_lat":"46.1752996260","gps_long":"21.3179976010","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"123","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/18974\/honved-emlek#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022K\u00e1roly Cserna\n, Public domain, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Statue_of_the_1848-49_Hungarian_Revolution_in_Arad.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Statue of the 1848-49 Hungarian Revolution in Arad\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/d\/d9\/Statue_of_the_1848-49_Hungarian_Revolution_in_Arad.jpg\/256px-Statue_of_the_1848-49_Hungarian_Revolution_in_Arad.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Statue_of_the_1848-49_Hungarian_Revolution_in_Arad.jpg\u0022\u003EK\u00e1roly Cserna\u003C\/a\u003E, Public domain, via Wikimedia Commons","name":"B\u00fasul\u00f3 Arad","note":"","history":"1849. febru\u00e1r 8-\u00e1n az aradi honv\u00e9ds\u00e9g \u00e9s nemzet\u0151rs\u00e9g, Asztalos S\u00e1ndor \u0151rnagy \u00e9s Boczk\u00f3 D\u00e1niel korm\u00e1nybiztos vezet\u00e9s\u00e9vel, s\u00falyos utcai csat\u00e1ban legy\u0151zte a v\u00e1rb\u00f3l t\u00e1mad\u00f3 osztr\u00e1k regul\u00e1ris \u00e9s a v\u00e1rosba bet\u00f6rt szerb, rom\u00e1n szabadcsapatokat. 240 honv\u00e9d esett el a harcok sor\u00e1n. Az \u0151 eml\u00e9k\u00fckre k\u00e9sz\u00edtette el az aradi sz\u00fclet\u00e9s\u0171, de Mil\u00e1n\u00f3ban \u00e9l\u0151 Aradi Zsigmond szobr\u00e1szm\u0171v\u00e9sz ezt a m\u0171vet, \u00e9s egyenesen onnan k\u00fcldte Magyarorsz\u00e1gra.@\nA carrarai feh\u00e9r m\u00e1rv\u00e1nyb\u00f3l k\u00e9sz\u00fclt szobor egy n\u0151alakot \u00e1br\u00e1zol, amint t\u00e9rdre ereszkedve koszor\u00fat tesz le a v\u00e1ros 1849-es megment\u0151inek eml\u00e9k\u00e9re.@\n1873. febru\u00e1r 8-\u00e1n, az aradi csata 24. \u00e9vfordul\u00f3j\u00e1n avatt\u00e1k fel az Andr\u00e1ssy s\u00e9t\u00e1ny \u00e9szaki v\u00e9g\u00e9n.@\nA rom\u00e1n megsz\u00e1ll\u00e1s ut\u00e1n elt\u00e1vol\u00edtott\u00e1k a k\u00f6zter\u00fcletr\u0151l \u00e9s a r\u00e9gi temet\u0151be helyezt\u00e9k \u00e1t, az 1849-es harcokban elhunyt honv\u00e9dek s\u00edrja mell\u00e9. 1932-ben a temet\u0151 felsz\u00e1mol\u00e1sa ut\u00e1n a megrong\u00e1l\u00f3dott szobor az aradi m\u00fazeum rakt\u00e1r\u00e1ba ker\u00fclt. Az\u00f3ta is a m\u00fazeumban v\u00e1rja rehabilit\u00e1ci\u00f3j\u00e1t.","town":{"townId":64,"name_HU":"Arad","name_LO":"Arad","seolink":"arad","oldcounty":27,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}