exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Petőfi Sándor mellszobra

Petőfi Sándor mellszobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Cím:
Strada Gabriel Bethlen
Vármegye:
Hunyad
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.7484635371, 22.8903978402
Google térkép:
A református templom mellett közvetlenül.

Története

2002. április 14-én avatták fel vajdahunyadi Balázs Tibor festő- és szobrászművész alkotását. A szobor annak állít emléket, hogy 1849. április 14-én déltájban Bem tábornok seregével Petőfi Vajdahunyadon pár órára megállt, és a vezérkarral megnézte a várat. Akkor írta "Vajdahunyadon" című versét.

{"item":"sight","set":{"sightId":1803,"townId":70,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Gabriel Bethlen","mapdata":"1|654|811","gps_lat":"45.7484635371","gps_long":"22.8903978402","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/30570\/petofi-sandor#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Pet\u0151fi S\u00e1ndor mellszobra","note":"A reform\u00e1tus templom mellett k\u00f6zvetlen\u00fcl.","history":"2002. \u00e1prilis 14-\u00e9n avatt\u00e1k fel vajdahunyadi Bal\u00e1zs Tibor fest\u0151- \u00e9s szobr\u00e1szm\u0171v\u00e9sz alkot\u00e1s\u00e1t. A szobor annak \u00e1ll\u00edt eml\u00e9ket, hogy 1849. \u00e1prilis 14-\u00e9n d\u00e9lt\u00e1jban Bem t\u00e1bornok sereg\u00e9vel Pet\u0151fi Vajdahunyadon p\u00e1r \u00f3r\u00e1ra meg\u00e1llt, \u00e9s a vez\u00e9rkarral megn\u00e9zte a v\u00e1rat. Akkor \u00edrta \u0022Vajdahunyadon\u0022 c\u00edm\u0171 vers\u00e9t.","town":{"townId":70,"name_HU":"Vajdahunyad","name_LO":"Hunedoara","seolink":"vajdahunyad-hunedoara","oldcounty":35,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}