exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Kárpátalja / Ukrajna

Zrínyi Ilona és a kis Rákóczi Ferenc szobra

Zrínyi Ilona és a kis Rákóczi Ferenc szobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Cím:
Provulok Kurutsiv
Vármegye:
Bereg
Ország:
Ukrajna
GPS koordináták:
48.431764, 22.687489
Google térkép:

Története

Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc szobrát a várban, a Lorántffy-bástyán 2006-ban avatták fel. Matl Pál munkácsi szobrászművész alkotása. Zrínyi Ilona és I. Rákóczi Ferenc házasságából született meg II. Rákóczi Ferenc. Férje halála után újból megházasodott, 1682-ben Thököly Imre vette feleségül. Thököly megerősíttette a várat. A császári sereg 1685. novemberében érkezett a vár alá. Hét hónapos eredménytelen ostrom után Caprara 1686. áprilisában elvonult, de bosszúból kirabolták Munkács városát. Carpara 1687. novemberében tért vissza a vár alá. Ekkorra ez volt az utolsó magyar vár, ami még nem került császári kézre. 1688. január 15-én adta át a várat Zrínyi Ilona a védőknek biztosított amnesztiáért cserébe. Ezután Zrínyi Ilonát egy bécsi kolostorba zárták, fiát, II. Rákóczi Ferencet pedig elszakították tőle. Amikor Hesiter oszták generális Thököly Imre fogságába került, kicserélték vele Zrínyi Ilonát, aki 1699-ben elkísérte száműzetésébe és 1703-ban a törökországi Nikomédiában halt meg. II. Rákóczi Ferenc 1703. június 16-án érkezett seregével Munkácsra, és a kastélyban szállt meg, mivel a vár a császáriak kezén volt. Innen irányította a harcokat ezután, és a pénzét is Munkácson verette.

Forrás:  csemadok.sk
{"item":"sight","set":{"sightId":994,"townId":49,"active":2,"name_LO":"","address":"Provulok Kurutsiv","mapdata":"2|970|801","gps_lat":"48.4317640000","gps_long":"22.6874890000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"https:\/\/www.karpatinfo.net\/latnivalok\/zrinyi-szobor-munkacsi-varban","picture":"\u003Ca title=\u0022badzeluk \/ CC BY (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Munk%C3%A1cs,_%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%22%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%22_-_Schloss_in_Mukacheve_-_Castle_in_MukacheveZr%C3%ADnyi_Ilona_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Munk\u00e1cs, \u0417\u0430\u043c\u043e\u043a \u041f\u0430\u043b\u0430\u043d\u043e\u043a - Schloss in Mukacheve - Castle in MukacheveZr\u00ednyi Ilona - panoramio\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/3\/3e\/Munk%C3%A1cs%2C_%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%22%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%22_-_Schloss_in_Mukacheve_-_Castle_in_MukacheveZr%C3%ADnyi_Ilona_-_panoramio.jpg\/256px-Munk%C3%A1cs%2C_%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%22%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%22_-_Schloss_in_Mukacheve_-_Castle_in_MukacheveZr%C3%ADnyi_Ilona_-_panoramio.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Munk%C3%A1cs,_%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%22%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%22_-_Schloss_in_Mukacheve_-_Castle_in_MukacheveZr%C3%ADnyi_Ilona_-_panoramio.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003Ebadzeluk\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY\u003C\/a\u003E","name":"Zr\u00ednyi Ilona \u00e9s a kis R\u00e1k\u00f3czi Ferenc szobra","note":"","history":"Zr\u00ednyi Ilona \u00e9s II. R\u00e1k\u00f3czi Ferenc szobr\u00e1t a v\u00e1rban, a Lor\u00e1ntffy-b\u00e1sty\u00e1n 2006-ban avatt\u00e1k fel. Matl P\u00e1l munk\u00e1csi szobr\u00e1szm\u0171v\u00e9sz alkot\u00e1sa. Zr\u00ednyi Ilona \u00e9s I. R\u00e1k\u00f3czi Ferenc h\u00e1zass\u00e1g\u00e1b\u00f3l sz\u00fcletett meg II. R\u00e1k\u00f3czi Ferenc. \nF\u00e9rje hal\u00e1la ut\u00e1n \u00fajb\u00f3l megh\u00e1zasodott, 1682-ben Th\u00f6k\u00f6ly Imre vette feles\u00e9g\u00fcl. Th\u00f6k\u00f6ly meger\u0151s\u00edttette a v\u00e1rat. \nA cs\u00e1sz\u00e1ri sereg 1685. november\u00e9ben \u00e9rkezett a v\u00e1r al\u00e1. H\u00e9t h\u00f3napos eredm\u00e9nytelen ostrom ut\u00e1n Caprara 1686. \u00e1prilis\u00e1ban elvonult, de bossz\u00fab\u00f3l kirabolt\u00e1k Munk\u00e1cs v\u00e1ros\u00e1t. \nCarpara 1687. november\u00e9ben t\u00e9rt vissza a v\u00e1r al\u00e1. Ekkorra ez volt az utols\u00f3 magyar v\u00e1r, ami m\u00e9g nem ker\u00fclt cs\u00e1sz\u00e1ri k\u00e9zre. 1688. janu\u00e1r 15-\u00e9n adta \u00e1t a v\u00e1rat Zr\u00ednyi Ilona a v\u00e9d\u0151knek biztos\u00edtott amneszti\u00e1\u00e9rt cser\u00e9be. \nEzut\u00e1n Zr\u00ednyi Ilon\u00e1t egy b\u00e9csi kolostorba z\u00e1rt\u00e1k, fi\u00e1t, II. R\u00e1k\u00f3czi Ferencet pedig elszak\u00edtott\u00e1k t\u0151le. \nAmikor Hesiter oszt\u00e1k gener\u00e1lis Th\u00f6k\u00f6ly Imre fogs\u00e1g\u00e1ba ker\u00fclt, kicser\u00e9lt\u00e9k vele Zr\u00ednyi Ilon\u00e1t, aki 1699-ben elk\u00eds\u00e9rte sz\u00e1m\u0171zet\u00e9s\u00e9be \u00e9s 1703-ban a t\u00f6r\u00f6korsz\u00e1gi Nikom\u00e9di\u00e1ban halt meg. \nII. R\u00e1k\u00f3czi Ferenc 1703. j\u00fanius 16-\u00e1n \u00e9rkezett sereg\u00e9vel Munk\u00e1csra, \u00e9s a kast\u00e9lyban sz\u00e1llt meg, mivel a v\u00e1r a cs\u00e1sz\u00e1riak kez\u00e9n volt. Innen ir\u00e1ny\u00edtotta a harcokat ezut\u00e1n, \u00e9s a p\u00e9nz\u00e9t is Munk\u00e1cson verette. \n","town":{"townId":49,"name_HU":"Munk\u00e1cs","name_LO":"\u041c\u0443\u043a\u0430\u0447\u0435\u0432\u043e","seolink":"munkacs-munkachevo","oldcounty":21,"country":3}},"language":"hu","region":"ukrajna","regionid":3,"offer":[],"gallery":false,"album":false}