exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Kárpátalja / Ukrajna

Várpalánkai Jézus Szíve plébániatemplom

Várpalánkai Jézus Szíve plébániatemplom
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Hrafa fon Shenborna St, 12
Vármegye:
Bereg
Ország:
Ukrajna
GPS koordináták:
48.432561, 22.683993
Google térkép:

Története

Közvetlenül a munkácsi várhegy alatt alakult ki Várpalánka község. A 17. század végén széles árokkal övezték és palánkfallal erősítették meg e területet, így a fölé emelkedő hegyen épült kővár külső erődítésévé vált. Ekkor a várhegy és a külső, vízzel teli sáncok közé szorult területen még nem állott rendes falu. Csupán a vár katonaságának fa házai sorakoztak itt. Rákóczi-szabadságharc idején, 1706-ban malmot és pénzverdét építettek ide. A szatmári békét követően a császári seregből leszerelt, német ajkú katonákat telepítettek le ide, ők lettek a falu első lakói. A palánkai lakosok, akik leszerelésüket követően gyakran kőműves mesterségbe kezdtek, a várkapitány irányítása alatt éltek, lelki gondozásukat pedig a várban szolgáló papok látták el. A régi kápolna helyén az új templomot 1912 október 20-án szentelték fel. A liturgia nyelve: magyar és német.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":983,"townId":49,"active":1,"name_LO":"","address":"Hrafa fon Shenborna St, 12","mapdata":"2|552|672","gps_lat":"48.4325610000","gps_long":"22.6839930000","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/munkacs-diocese.org\/hu\/2018\/07\/14\/munkacs-palanka-jezus-szive-templom\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Varpalankai-Jezus-Szive-romai-katolikus-plebaniatemplom-Munkacs-3677","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Alex Zelenko \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ukraine-Mukacheve-Church_of_Jesus_Heart-1.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022Ukraine-Mukacheve-Church of Jesus Heart-1\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b1\/Ukraine-Mukacheve-Church_of_Jesus_Heart-1.jpg\/512px-Ukraine-Mukacheve-Church_of_Jesus_Heart-1.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Ukraine-Mukacheve-Church_of_Jesus_Heart-1.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003EAlex Zelenko\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"V\u00e1rpal\u00e1nkai J\u00e9zus Sz\u00edve pl\u00e9b\u00e1niatemplom","note":"","history":"K\u00f6zvetlen\u00fcl a munk\u00e1csi v\u00e1rhegy alatt alakult ki V\u00e1rpal\u00e1nka k\u00f6zs\u00e9g. A 17. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n sz\u00e9les \u00e1rokkal \u00f6vezt\u00e9k \u00e9s pal\u00e1nkfallal er\u0151s\u00edtett\u00e9k meg e ter\u00fcletet, \u00edgy a f\u00f6l\u00e9 emelked\u0151 hegyen \u00e9p\u00fclt k\u0151v\u00e1r k\u00fcls\u0151 er\u0151d\u00edt\u00e9s\u00e9v\u00e9 v\u00e1lt. Ekkor a v\u00e1rhegy \u00e9s a k\u00fcls\u0151, v\u00edzzel teli s\u00e1ncok k\u00f6z\u00e9 szorult ter\u00fcleten m\u00e9g nem \u00e1llott rendes falu. Csup\u00e1n a v\u00e1r katonas\u00e1g\u00e1nak fa h\u00e1zai sorakoztak itt. R\u00e1k\u00f3czi-szabads\u00e1gharc idej\u00e9n, 1706-ban malmot \u00e9s p\u00e9nzverd\u00e9t \u00e9p\u00edtettek ide. A szatm\u00e1ri b\u00e9k\u00e9t k\u00f6vet\u0151en a cs\u00e1sz\u00e1ri seregb\u0151l leszerelt, n\u00e9met ajk\u00fa katon\u00e1kat telep\u00edtettek le ide, \u0151k lettek a falu els\u0151 lak\u00f3i. A pal\u00e1nkai lakosok, akik leszerel\u00e9s\u00fcket k\u00f6vet\u0151en gyakran k\u0151m\u0171ves mesters\u00e9gbe kezdtek, a v\u00e1rkapit\u00e1ny ir\u00e1ny\u00edt\u00e1sa alatt \u00e9ltek, lelki gondoz\u00e1sukat pedig a v\u00e1rban szolg\u00e1l\u00f3 papok l\u00e1tt\u00e1k el. A r\u00e9gi k\u00e1polna hely\u00e9n az \u00faj templomot 1912 okt\u00f3ber 20-\u00e1n szentelt\u00e9k fel. A liturgia nyelve: magyar \u00e9s n\u00e9met.\n","town":{"townId":49,"name_HU":"Munk\u00e1cs","name_LO":"\u041c\u0443\u043a\u0430\u0447\u0435\u0432\u043e","seolink":"munkacs-munkachevo","oldcounty":21,"country":3}},"language":"hu","region":"ukrajna","regionid":3,"offer":[],"gallery":false,"album":false}