exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Kárpátalja / Ukrajna

Korjatovics Tódor szobra

Korjatovics Tódor szobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Cím:
Provulok Kurutsiv
Vármegye:
Bereg
Ország:
Ukrajna
GPS koordináták:
48.432173, 22.687194
Google térkép:

Története

A várban található. Korjatovics Tódor podóliai herceg 1396-ban a Litván Nagyfejedelemségből menekült Magyarországra, miután onnan a nagyfejedelem száműzte. Hercegi címéért cserébe hűbérként megkapta Zsigmond királytól Munkács várát és környékét. Zsigmondhoz rokoni szálak is fűzték, nővére Zsigmond édesanyja volt. Utasítására 1401-ben árokkal, falakkal és négy kerek bástyával vették körbe a várat. A vár udvarán 85 méter mély kutat ástak. A Latorca partján kolostort építtetett, amely később gazdag könyvtárral rendelkezett. Korjatovics hívta a környékre a ruszin telepeseket. 1414-ben hunyt el. Felesége, Olga 1419-es halála után a vár visszaszállt Zsigmond királyra.

Forrás:  csemadok.sk
{"item":"sight","set":{"sightId":1001,"townId":49,"active":1,"name_LO":"","address":"Provulok Kurutsiv","mapdata":"2|921|737","gps_lat":"48.4321730000","gps_long":"22.6871940000","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"https:\/\/www.karpatinfo.net\/latnivalok\/korjatovics-szobor-munkacsi-varban","picture":"\u003Ca title=\u0022\u042f\u0446\u0443\u0440\u0430 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8E_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%83.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022\u041f\u0430\u043c'\u044f\u0442\u043d\u0438\u043a \u043a\u043d\u044f\u0437\u044e \u041a\u043e\u0440\u0456\u044f\u0442\u043e\u0432\u0438\u0447\u0443\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/8\/88\/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8E_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%83.jpg\/256px-%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8E_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%83.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8E_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%83.jpg\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003E\u042f\u0446\u0443\u0440\u0430\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Korjatovics T\u00f3dor szobra","note":"","history":"A v\u00e1rban tal\u00e1lhat\u00f3. Korjatovics T\u00f3dor pod\u00f3liai herceg 1396-ban a Litv\u00e1n Nagyfejedelems\u00e9gb\u0151l menek\u00fclt Magyarorsz\u00e1gra, miut\u00e1n onnan a nagyfejedelem sz\u00e1m\u0171zte. Hercegi c\u00edm\u00e9\u00e9rt cser\u00e9be h\u0171b\u00e9rk\u00e9nt megkapta Zsigmond kir\u00e1lyt\u00f3l Munk\u00e1cs v\u00e1r\u00e1t \u00e9s k\u00f6rny\u00e9k\u00e9t. Zsigmondhoz rokoni sz\u00e1lak is f\u0171zt\u00e9k, n\u0151v\u00e9re Zsigmond \u00e9desanyja volt. \nUtas\u00edt\u00e1s\u00e1ra 1401-ben \u00e1rokkal, falakkal \u00e9s n\u00e9gy kerek b\u00e1sty\u00e1val vett\u00e9k k\u00f6rbe a v\u00e1rat. A v\u00e1r udvar\u00e1n 85 m\u00e9ter m\u00e9ly kutat \u00e1stak. A Latorca partj\u00e1n kolostort \u00e9p\u00edttetett, amely k\u00e9s\u0151bb gazdag k\u00f6nyvt\u00e1rral rendelkezett. Korjatovics h\u00edvta a k\u00f6rny\u00e9kre a ruszin telepeseket. \n1414-ben hunyt el. Feles\u00e9ge, Olga 1419-es hal\u00e1la ut\u00e1n a v\u00e1r visszasz\u00e1llt Zsigmond kir\u00e1lyra. \n","town":{"townId":49,"name_HU":"Munk\u00e1cs","name_LO":"\u041c\u0443\u043a\u0430\u0447\u0435\u0432\u043e","seolink":"munkacs-munkachevo","oldcounty":21,"country":3}},"language":"hu","region":"ukrajna","regionid":3,"offer":[],"gallery":false,"album":false}