exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Kárpátalja / Ukrajna

Csernekhegyi bazilita Szent Miklós-kolostor

Свято-Миколаївський жіночий монастир
Csernekhegyi bazilita Szent Miklós-kolostor
Свято-Миколаївський жіночий монастир
Eredetileg:
kolostor / zárda / kanonokház / prépostlak
Jelenleg:
kolostor / zárda / kanonokház / prépostlak
Felekezet:
görög katolikus
Cím:
Pivnichna St
Vármegye:
Bereg
Ország:
Ukrajna
GPS koordináták:
48.454949, 22.733688
Google térkép:

Története

A Munkács melletti Fekete-hegyen fekvő kolostor ma női ortodox kolostor. Alapítását egyesek a 11. századra teszik, amikor I. András feleségével, a kijevi Jaroslav herceg lányával, Anasztáziával együtt Kijevből jött ortodox szerzetesek alapítottak itt barlangkolostort. 1396-ban a Litván Nagyfejedelemségből Magyarországra menekült Korjatovics Tódor podóliai herceg hűbérként megkapta Zsigmond királytól Munkács várát és környékét. A vele tartó ruszinokkal együtt szerzetesek is érkeztek, akik megalapították a Fekete-hegyi monostort. Egy legenda szerint a környéken vadászó Tódor herceget egy kígyó támadta meg, legyőzni csak úgy tudta, hogy Szent Miklóst hívta segítségül. Ezért hálából kolostort emelt tiszteletére ezen a helyen. A kolostor a kárpátaljai szláv kultúra fontos központja volt. A kolostor első okleveles említésével Mátyás király 1458. augusztus 14-én kelt oklevelében találkozunk. 1491-ben a 15. század végén alakult Munkácsi Keleti Ortodox Eparchia székhelye lett. 1537-ben a háborúban leégett, de újjáépítették. 1646-ban az Ungvári Unió során a magyarországi keleti ortodox egyház csatlakozott a római katolikus egyházhoz, és létrehozta a görög katolikus egyházat. Ekkor a kolostor a görög katolikus bazilita rendhez csatlakozott. A kolostor a XVII. századig faépület volt. Első kőtemploma 1661-ben épült, kora barokk stílusban. A kolostor-együttes 1751-ig a munkácsi görög keleti, majd a görög katolikus püspök székhelye volt. 1751-ben Olsavszky Mihály Manó püspök alatt a görög katolikus püspöki székhely Munkácsra költözött (1780 óta Ungváron található). A mai barokk kolostorépület 1766 és 1772 között épült, alapkövét Olsavszky MiháIy Manó püspök tette le. A Szent Miklós templomot 1859. augusztus 27-én Popovics Bazil püspök szentelte fel. A kolostornak iskolája és gazdag könyvtára is volt. 1946-ban a szovjetek felszámolták a görög katolikus egyházat, és erővel a keleti ortodox egyházba kívánták olvasztani. A szerzetesek egytől egyig visszautasították ezt, ezért száműzték őket. Ezután ortodox női kolostort csináltak belőle.

{"item":"sight","set":{"sightId":986,"townId":49,"active":1,"name_LO":"\u0421\u0432\u044f\u0442\u043e-\u041c\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u0457\u0432\u0441\u044c\u043a\u0438\u0439 \u0436\u0456\u043d\u043e\u0447\u0438\u0439 \u043c\u043e\u043d\u0430\u0441\u0442\u0438\u0440","address":"Pivnichna St","mapdata":"3|802|220","gps_lat":"48.4549490000","gps_long":"22.7336880000","religion":4,"oldtype":"5","newtype":"5","homepage":"https:\/\/myk-mon.church.ua\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Bazilita-kolostor-Munkacs-659","csemadoklink":"https:\/\/www.karpatinfo.net\/latnivalok\/csernekhegyi-bazilita-kolostor-munkacs","picture":"\u003Ca title=\u0022\u0413\u0443\u0434\u0430\u043a \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u041c\u0438\u0445\u0430\u0439\u043b\u043e\u0432\u0438\u0447 \/ CC BY-SA (https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0)\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022\u041c\u0443\u043a\u0430\u0447\u0435\u0432\u043e \u0416\u0435\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043c\u043e\u043d\u0430\u0441\u0442\u044b\u0440\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/e3\/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80.JPG\/512px-%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80.JPG\u0022 title=\u0022via Wikimedia Commons\u0022\u003E\u0413\u0443\u0434\u0430\u043a \u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u041c\u0438\u0445\u0430\u0439\u043b\u043e\u0432\u0438\u0447\u003C\/a\u003E \/ \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA\u003C\/a\u003E","name":"Csernekhegyi bazilita Szent Mikl\u00f3s-kolostor","note":"","history":"A Munk\u00e1cs melletti Fekete-hegyen fekv\u0151 kolostor ma n\u0151i ortodox kolostor. \nAlap\u00edt\u00e1s\u00e1t egyesek a 11. sz\u00e1zadra teszik, amikor I. Andr\u00e1s feles\u00e9g\u00e9vel, a kijevi Jaroslav herceg l\u00e1ny\u00e1val, Anaszt\u00e1zi\u00e1val egy\u00fctt Kijevb\u0151l j\u00f6tt ortodox szerzetesek alap\u00edtottak itt barlangkolostort. 1396-ban a Litv\u00e1n Nagyfejedelems\u00e9gb\u0151l Magyarorsz\u00e1gra menek\u00fclt Korjatovics T\u00f3dor pod\u00f3liai herceg h\u0171b\u00e9rk\u00e9nt megkapta Zsigmond kir\u00e1lyt\u00f3l Munk\u00e1cs v\u00e1r\u00e1t \u00e9s k\u00f6rny\u00e9k\u00e9t. \nA vele tart\u00f3 ruszinokkal egy\u00fctt szerzetesek is \u00e9rkeztek, akik megalap\u00edtott\u00e1k a Fekete-hegyi monostort. \nEgy legenda szerint a k\u00f6rny\u00e9ken vad\u00e1sz\u00f3 T\u00f3dor herceget egy k\u00edgy\u00f3 t\u00e1madta meg, legy\u0151zni csak \u00fagy tudta, hogy Szent Mikl\u00f3st h\u00edvta seg\u00edts\u00e9g\u00fcl. Ez\u00e9rt h\u00e1l\u00e1b\u00f3l kolostort emelt tisztelet\u00e9re ezen a helyen.\nA kolostor a k\u00e1rp\u00e1taljai szl\u00e1v kult\u00fara fontos k\u00f6zpontja volt.\nA kolostor els\u0151 okleveles eml\u00edt\u00e9s\u00e9vel M\u00e1ty\u00e1s kir\u00e1ly 1458. augusztus 14-\u00e9n kelt oklevel\u00e9ben tal\u00e1lkozunk.\n1491-ben a 15. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n alakult Munk\u00e1csi Keleti Ortodox Eparchia sz\u00e9khelye lett. \n1537-ben a h\u00e1bor\u00faban le\u00e9gett, de \u00fajj\u00e1\u00e9p\u00edtett\u00e9k. 1646-ban az Ungv\u00e1ri Uni\u00f3 sor\u00e1n a magyarorsz\u00e1gi keleti ortodox egyh\u00e1z csatlakozott a r\u00f3mai katolikus egyh\u00e1zhoz, \u00e9s l\u00e9trehozta a g\u00f6r\u00f6g katolikus egyh\u00e1zat. Ekkor a kolostor a g\u00f6r\u00f6g katolikus bazilita rendhez csatlakozott. \nA kolostor a XVII. sz\u00e1zadig fa\u00e9p\u00fclet volt. Els\u0151 k\u0151temploma 1661-ben \u00e9p\u00fclt, kora barokk st\u00edlusban. \nA kolostor-egy\u00fcttes 1751-ig a munk\u00e1csi g\u00f6r\u00f6g keleti, majd a g\u00f6r\u00f6g katolikus p\u00fcsp\u00f6k sz\u00e9khelye volt.\n1751-ben Olsavszky Mih\u00e1ly Man\u00f3 p\u00fcsp\u00f6k alatt a g\u00f6r\u00f6g katolikus p\u00fcsp\u00f6ki sz\u00e9khely Munk\u00e1csra k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt (1780 \u00f3ta Ungv\u00e1ron tal\u00e1lhat\u00f3). A mai barokk kolostor\u00e9p\u00fclet 1766 \u00e9s 1772 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt, alapk\u00f6v\u00e9t Olsavszky Mih\u00e1Iy Man\u00f3 p\u00fcsp\u00f6k tette le. A Szent Mikl\u00f3s templomot 1859. augusztus 27-\u00e9n Popovics Bazil p\u00fcsp\u00f6k szentelte fel. A kolostornak iskol\u00e1ja \u00e9s gazdag k\u00f6nyvt\u00e1ra is volt. \n1946-ban a szovjetek felsz\u00e1molt\u00e1k a g\u00f6r\u00f6g katolikus egyh\u00e1zat, \u00e9s er\u0151vel a keleti ortodox egyh\u00e1zba k\u00edv\u00e1nt\u00e1k olvasztani. A szerzetesek egyt\u0151l egyig visszautas\u00edtott\u00e1k ezt, ez\u00e9rt sz\u00e1m\u0171zt\u00e9k \u0151ket. Ezut\u00e1n ortodox n\u0151i kolostort csin\u00e1ltak bel\u0151le. \n","town":{"townId":49,"name_HU":"Munk\u00e1cs","name_LO":"\u041c\u0443\u043a\u0430\u0447\u0435\u0432\u043e","seolink":"munkacs-munkachevo","oldcounty":21,"country":3}},"language":"hu","region":"ukrajna","regionid":3,"offer":[],"gallery":false,"album":false}