exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Tordai Sándor András mellszobra

Tordai Sándor András mellszobra
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
református
Település:
Cím:
Strada Gheorghe Barițiu
Vármegye:
Hunyad
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.8809341778, 22.8984773468
Google térkép:

Története

A dévai újabb református templom előtt avatták fel 2004-ben. Tordai Sándor András Tordán született 1529-ban, a wittenbergi egyetem hallgatója volt, ahonnan szülővárosába tért vissza lelkésznek. Jelentős mértékben szerepet vállalt a kálvinista hit erdélyi terjesztésében. 1564-től Déván szolgált, majd Erdély református püspökévé választották. Déván huny el 1579-ben és az itteni templomban temették el.

{"item":"sight","set":{"sightId":1824,"townId":71,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada Gheorghe Bari\u021biu","mapdata":"1|663|1749","gps_lat":"45.8809341778","gps_long":"22.8984773468","religion":2,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/28179\/tordai-sandor-andras-mellszobra#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Tordai S\u00e1ndor Andr\u00e1s mellszobra","note":"","history":"A d\u00e9vai \u00fajabb reform\u00e1tus templom el\u0151tt avatt\u00e1k fel 2004-ben. Tordai S\u00e1ndor Andr\u00e1s Tord\u00e1n sz\u00fcletett 1529-ban, a wittenbergi egyetem hallgat\u00f3ja volt, ahonnan sz\u00fcl\u0151v\u00e1ros\u00e1ba t\u00e9rt vissza lelk\u00e9sznek. Jelent\u0151s m\u00e9rt\u00e9kben szerepet v\u00e1llalt a k\u00e1lvinista hit erd\u00e9lyi terjeszt\u00e9s\u00e9ben. 1564-t\u0151l D\u00e9v\u00e1n szolg\u00e1lt, majd Erd\u00e9ly reform\u00e1tus p\u00fcsp\u00f6k\u00e9v\u00e9 v\u00e1lasztott\u00e1k. D\u00e9v\u00e1n huny el 1579-ben \u00e9s az itteni templomban temett\u00e9k el.","town":{"townId":71,"name_HU":"D\u00e9va","name_LO":"Deva","seolink":"deva","oldcounty":35,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}