exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Református templom

Biserica Reformată
Református templom
Biserica Reformată
RO HD Biserica reformata din Deva (1)
Țetcu Mircea Rareș, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
református
Település:
Cím:
Strada Gheorghe Barițiu
Vármegye:
Hunyad
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.880819573, 22.8982391083
Google térkép:

Története

A középkori templom a 13. században épülhetett, a 14. század végén gótikus szentélyt építettek a régi helyett. Vaskos harangtornyán a 16. század közepétől toronyóra működött. 1898-ra olyan állapotba került, hogy már nem lett volna érdemes felújítani. 1899-ben elbontották a hajót és a tornyot, nyolc év múlva a gótikus szentélyt is. Dobovszky József készítette tervek alapján 1908-ban kezdték el az új neoromán stílusú templom építését. Az építkezést több dolog is hátráltatta, például 1909-ben letartóztatták az építési vállalkozót, Lábas Gyulát egy korábbi csalása maitt. Építése 1910-re fejeződött be, felszentelésére 1910. október 23-án került sor.

A régi belváros főterének délnyugati részén található a 16. századi, református vártemplom helyén az 1908-ban szecessziós stílusban újraépült, nagyméretű, egy fő- és két melléktornyos református templom (Tordai Sándor András püspök tere / Piața Episcopul Tordai Sándor András). Az 1970-es években állították helyre.

A város első ismert lelkésze Tordai Sándor András 1564-ben kezdte meg szolgálatát, szobra a templom bejárata előtt áll.

{"item":"sight","set":{"sightId":1806,"townId":71,"active":2,"name_LO":"Biserica Reformat\u0103","address":"Strada Gheorghe Bari\u021biu","mapdata":"1|634|1763","gps_lat":"45.8808195730","gps_long":"22.8982391083","religion":2,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Reformatus-templom-Deva-1892","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=432","picture":"\u003Ca title=\u0022\u021aetcu Mircea Rare\u0219, CC BY-SA 4.0 \u003Chttps:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u003E, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_HD_Biserica_reformata_din_Deva_(1).jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022RO HD Biserica reformata din Deva (1)\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/18\/RO_HD_Biserica_reformata_din_Deva_%281%29.jpg\/512px-RO_HD_Biserica_reformata_din_Deva_%281%29.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:RO_HD_Biserica_reformata_din_Deva_(1).jpg\u0022\u003E\u021aetcu Mircea Rare\u0219\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Reform\u00e1tus templom","note":"","history":"A k\u00f6z\u00e9pkori templom a 13. sz\u00e1zadban \u00e9p\u00fclhetett, a 14. sz\u00e1zad v\u00e9g\u00e9n g\u00f3tikus szent\u00e9lyt \u00e9p\u00edtettek a r\u00e9gi helyett. Vaskos harangtorny\u00e1n a 16. sz\u00e1zad k\u00f6zep\u00e9t\u0151l torony\u00f3ra m\u0171k\u00f6d\u00f6tt. 1898-ra olyan \u00e1llapotba ker\u00fclt, hogy m\u00e1r nem lett volna \u00e9rdemes fel\u00faj\u00edtani. 1899-ben elbontott\u00e1k a haj\u00f3t \u00e9s a tornyot, nyolc \u00e9v m\u00falva a g\u00f3tikus szent\u00e9lyt is. Dobovszky J\u00f3zsef k\u00e9sz\u00edtette tervek alapj\u00e1n 1908-ban kezdt\u00e9k el az \u00faj neorom\u00e1n st\u00edlus\u00fa templom \u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9t. Az \u00e9p\u00edtkez\u00e9st t\u00f6bb dolog is h\u00e1tr\u00e1ltatta, p\u00e9ld\u00e1ul 1909-ben letart\u00f3ztatt\u00e1k az \u00e9p\u00edt\u00e9si v\u00e1llalkoz\u00f3t, L\u00e1bas Gyul\u00e1t egy kor\u00e1bbi csal\u00e1sa maitt. \u00c9p\u00edt\u00e9se 1910-re fejez\u0151d\u00f6tt be, felszentel\u00e9s\u00e9re 1910. okt\u00f3ber 23-\u00e1n ker\u00fclt sor.@\nA r\u00e9gi belv\u00e1ros f\u0151ter\u00e9nek d\u00e9lnyugati r\u00e9sz\u00e9n tal\u00e1lhat\u00f3 a 16. sz\u00e1zadi, reform\u00e1tus v\u00e1rtemplom hely\u00e9n az 1908-ban szecesszi\u00f3s st\u00edlusban \u00fajra\u00e9p\u00fclt, nagym\u00e9ret\u0171, egy f\u0151- \u00e9s k\u00e9t mell\u00e9ktornyos reform\u00e1tus templom (Tordai S\u00e1ndor Andr\u00e1s p\u00fcsp\u00f6k tere \/ Pia\u021ba Episcopul Tordai S\u00e1ndor Andr\u00e1s). Az 1970-es \u00e9vekben \u00e1ll\u00edtott\u00e1k helyre.@\nA v\u00e1ros els\u0151 ismert lelk\u00e9sze Tordai S\u00e1ndor Andr\u00e1s 1564-ben kezdte meg szolg\u00e1lat\u00e1t, szobra a templom bej\u00e1rata el\u0151tt \u00e1ll.","town":{"townId":71,"name_HU":"D\u00e9va","name_LO":"Deva","seolink":"deva","oldcounty":35,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}