exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Páduai Szent Antal csángótelepi római katolikus templom

Biserica Catolică Sfântul Anton
Páduai Szent Antal csángótelepi római katolikus templom
Biserica Catolică Sfântul Anton
Eredetileg:
templom
Jelenleg:
templom
Felekezet:
római katolikus
Település:
Cím:
Bartók Béla 1
Vármegye:
Hunyad
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.867464587, 22.913205381
Google térkép:

Története

A város Piski felé eső részén egykor több kilométer hosszúságban elterülő dévai csángótelep (avagy röviden : a Telep) néhány, mindmáig megőrzött, folklorisztikus értékű utcája a népi építkezés jegyeit viseli magán. 1910-ben a bukovinai székelyek számbelileg is egyik legjelentősebb csoportja Déván és Hunyad megyében (Csernakeresztúr, Vajdahunyad, Sztrigyszentgyörgy) telepedett le.

{"item":"sight","set":{"sightId":1807,"townId":71,"active":1,"name_LO":"Biserica Catolic\u0103 Sf\u00e2ntul Anton","address":"Bart\u00f3k B\u00e9la 1","mapdata":"2|1243|1495","gps_lat":"45.8674645870","gps_long":"22.9132053810","religion":1,"oldtype":"1","newtype":"1","homepage":"https:\/\/www.angelfire.com\/ms\/mihaly\/plebania.html","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"P\u00e1duai Szent Antal cs\u00e1ng\u00f3telepi r\u00f3mai katolikus templom","note":"","history":"A v\u00e1ros Piski fel\u00e9 es\u0151 r\u00e9sz\u00e9n egykor t\u00f6bb kilom\u00e9ter hossz\u00fas\u00e1gban elter\u00fcl\u0151 d\u00e9vai cs\u00e1ng\u00f3telep (avagy r\u00f6viden : a Telep) n\u00e9h\u00e1ny, mindm\u00e1ig meg\u0151rz\u00f6tt, folklorisztikus \u00e9rt\u00e9k\u0171 utc\u00e1ja a n\u00e9pi \u00e9p\u00edtkez\u00e9s jegyeit viseli mag\u00e1n. 1910-ben a bukovinai sz\u00e9kelyek sz\u00e1mbelileg is egyik legjelent\u0151sebb csoportja D\u00e9v\u00e1n \u00e9s Hunyad megy\u00e9ben (Csernakereszt\u00far, Vajdahunyad, Sztrigyszentgy\u00f6rgy) telepedett le.","town":{"townId":71,"name_HU":"D\u00e9va","name_LO":"Deva","seolink":"deva","oldcounty":35,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}