exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Horiát, Cloșcát és Crișánt ábrázoló féldombormű

Horiát, Cloșcát és Crișánt ábrázoló féldombormű
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Település:
Cím:
Strada 1 Decembrie
Vármegye:
Hunyad
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.8856541743, 22.8986488299
Google térkép:

Története

Az 1784-es oláh parasztfelkelés vezetőinek állít emléket. Az ortodox pópák által a magyarság ellen izgatott a csőcselék a fosztogatások során 4000 erdélyi lakost (többnyire magyarokat és szászokat) gyilkolt le, 133 települést felgyújtottak. Horiát és Cloșcát 1785. február 28-án Gyulafehérváron kerékbe törték, Crișán még a börtönben öngyilkos lett. Tömeges megtorlás nem volt a felkelés után.

{"item":"sight","set":{"sightId":1827,"townId":71,"active":1,"name_LO":"","address":"Strada 1 Decembrie","mapdata":"1|683|945","gps_lat":"45.8856541743","gps_long":"22.8986488299","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Hori\u00e1t, Clo\u0219c\u00e1t \u00e9s Cri\u0219\u00e1nt \u00e1br\u00e1zol\u00f3 f\u00e9ldomborm\u0171","note":"","history":"Az 1784-es ol\u00e1h parasztfelkel\u00e9s vezet\u0151inek \u00e1ll\u00edt eml\u00e9ket. Az ortodox p\u00f3p\u00e1k \u00e1ltal a magyars\u00e1g ellen izgatott a cs\u0151csel\u00e9k a fosztogat\u00e1sok sor\u00e1n 4000 erd\u00e9lyi lakost (t\u00f6bbnyire magyarokat \u00e9s sz\u00e1szokat) gyilkolt le, 133 telep\u00fcl\u00e9st felgy\u00fajtottak. Hori\u00e1t \u00e9s Clo\u0219c\u00e1t 1785. febru\u00e1r 28-\u00e1n Gyulafeh\u00e9rv\u00e1ron ker\u00e9kbe t\u00f6rt\u00e9k, Cri\u0219\u00e1n m\u00e9g a b\u00f6rt\u00f6nben \u00f6ngyilkos lett. T\u00f6meges megtorl\u00e1s nem volt a felkel\u00e9s ut\u00e1n.","town":{"townId":71,"name_HU":"D\u00e9va","name_LO":"Deva","seolink":"deva","oldcounty":35,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}