exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Egykori vármegyeháza

Prefectura
Egykori vármegyeháza
Prefectura
Városháza, (Polgármesteri Hivatal), Déva
Thaler Tamas, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
vármegyeháza
Jelenleg:
vármegyeháza
Település:
Cím:
Strada 1 Decembrie 1918 28
Vármegye:
Hunyad
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.8845256246, 22.9001006507
Google térkép:

Története

1890-re készült el Alpár Ignácz tervei alapján német reneszánsz stílusban Hunyad vármegye székháza Pogány György főispán és Barcsay Kálmán alispán szorgalmazására.

A Várhegy lábainál elhelyezkedő városi liget (park) bejáratával szemben az egykori vármegyeháza Korvin-címeres, tornyos épülete emelkedik. Előtte hangulatos, bronzból öntött, vízköpő békákkal szegélyezett szökőkút foglal helyet.

{"item":"sight","set":{"sightId":1811,"townId":71,"active":1,"name_LO":"Prefectura","address":"Strada 1 Decembrie 1918 28","mapdata":"1|855|1139","gps_lat":"45.8845256246","gps_long":"22.9001006507","religion":0,"oldtype":"11","newtype":"11","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Thaler Tamas, CC BY-SA 4.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:V%C3%A1rosh%C3%A1za,_(Polg%C3%A1rmesteri_Hivatal),_D%C3%A9va.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022V\u00e1rosh\u00e1za, (Polg\u00e1rmesteri Hivatal), D\u00e9va\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/7\/7b\/V%C3%A1rosh%C3%A1za%2C_%28Polg%C3%A1rmesteri_Hivatal%29%2C_D%C3%A9va.jpg\/512px-V%C3%A1rosh%C3%A1za%2C_%28Polg%C3%A1rmesteri_Hivatal%29%2C_D%C3%A9va.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:V%C3%A1rosh%C3%A1za,_(Polg%C3%A1rmesteri_Hivatal),_D%C3%A9va.jpg\u0022\u003EThaler Tamas\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0\u0022\u003ECC BY-SA 4.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori v\u00e1rmegyeh\u00e1za","note":"","history":"1890-re k\u00e9sz\u00fclt el Alp\u00e1r Ign\u00e1cz tervei alapj\u00e1n n\u00e9met renesz\u00e1nsz st\u00edlusban Hunyad v\u00e1rmegye sz\u00e9kh\u00e1za Pog\u00e1ny Gy\u00f6rgy f\u0151isp\u00e1n \u00e9s Barcsay K\u00e1lm\u00e1n alisp\u00e1n szorgalmaz\u00e1s\u00e1ra.@\nA V\u00e1rhegy l\u00e1bain\u00e1l elhelyezked\u0151 v\u00e1rosi liget (park) bej\u00e1rat\u00e1val szemben az egykori v\u00e1rmegyeh\u00e1za Korvin-c\u00edmeres, tornyos \u00e9p\u00fclete emelkedik. El\u0151tte hangulatos, bronzb\u00f3l \u00f6nt\u00f6tt, v\u00edzk\u00f6p\u0151 b\u00e9k\u00e1kkal szeg\u00e9lyezett sz\u00f6k\u0151k\u00fat foglal helyet.","town":{"townId":71,"name_HU":"D\u00e9va","name_LO":"Deva","seolink":"deva","oldcounty":35,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}