exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Decebal szobra

Statuia lui Decebal
Decebal szobra
Statuia lui Decebal
Statue of Decebal - Deva 00
Saturnian, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Település:
Cím:
Piața Victoriei
Vármegye:
Hunyad
Ország:
Románia
GPS koordináták:
45.8784676532, 22.9025417375
Google térkép:

Története

A románok maguk sem tudják eldönteni, hogy a leigázott dákok vagy a hódító rómaiak leszármazottainak hazudják magukat, ezért a biztonság kedvéért Decebalnak és Traianus császárnak is állítottak szobrot Déván. A dákok nyelvéből és kulturájából semmi sem maradt az alig több, mint másfél évszázados római uralom hatására. A románok egyes szavaikat a dákoktól származtatják, de valójában ismeretlen eredetűek, mivel a dákok nyelvéből semmi nem maradt fenn. A rómaiak által alapított Dacia provincia is megszünt létezni 270 körül, amikor is a rómaiak a nagyrészt a katonaságból, illetve a hódításuk után érkezeett telepesekből álló lakosságát a Dunától délre, Moesiába költöztették a germán törzsek támadása elől.

{"item":"sight","set":{"sightId":1826,"townId":71,"active":1,"name_LO":"Statuia lui Decebal","address":"Pia\u021ba Victoriei","mapdata":"1|1134|2158","gps_lat":"45.8784676532","gps_long":"22.9025417375","religion":0,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"\u003Ca title=\u0022Saturnian, CC BY-SA 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Statue_of_Decebal_-_Deva_00.jpg\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022256\u0022 alt=\u0022Statue of Decebal - Deva 00\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/b\/b1\/Statue_of_Decebal_-_Deva_00.jpg\/256px-Statue_of_Decebal_-_Deva_00.jpg\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:Statue_of_Decebal_-_Deva_00.jpg\u0022\u003ESaturnian\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/3.0\u0022\u003ECC BY-SA 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Decebal szobra","note":"","history":"A rom\u00e1nok maguk sem tudj\u00e1k eld\u00f6nteni, hogy a leig\u00e1zott d\u00e1kok vagy a h\u00f3d\u00edt\u00f3 r\u00f3maiak lesz\u00e1rmazottainak hazudj\u00e1k magukat, ez\u00e9rt a biztons\u00e1g kedv\u00e9\u00e9rt Decebalnak \u00e9s Traianus cs\u00e1sz\u00e1rnak is \u00e1ll\u00edtottak szobrot D\u00e9v\u00e1n. A d\u00e1kok nyelv\u00e9b\u0151l \u00e9s kultur\u00e1j\u00e1b\u00f3l semmi sem maradt az alig t\u00f6bb, mint m\u00e1sf\u00e9l \u00e9vsz\u00e1zados r\u00f3mai uralom hat\u00e1s\u00e1ra. A rom\u00e1nok egyes szavaikat a d\u00e1kokt\u00f3l sz\u00e1rmaztatj\u00e1k, de val\u00f3j\u00e1ban ismeretlen eredet\u0171ek, mivel a d\u00e1kok nyelv\u00e9b\u0151l semmi nem maradt fenn. A r\u00f3maiak \u00e1ltal alap\u00edtott Dacia provincia is megsz\u00fcnt l\u00e9tezni 270 k\u00f6r\u00fcl, amikor is a r\u00f3maiak a nagyr\u00e9szt a katonas\u00e1gb\u00f3l, illetve a h\u00f3d\u00edt\u00e1suk ut\u00e1n \u00e9rkezeett telepesekb\u0151l \u00e1ll\u00f3 lakoss\u00e1g\u00e1t a Dun\u00e1t\u00f3l d\u00e9lre, Moesi\u00e1ba k\u00f6lt\u00f6ztett\u00e9k a germ\u00e1n t\u00f6rzsek t\u00e1mad\u00e1sa el\u0151l.","town":{"townId":71,"name_HU":"D\u00e9va","name_LO":"Deva","seolink":"deva","oldcounty":35,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}