exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Nagy Imre Galéria és Emlékház

Nagy Imre Galéria és Emlékház
Eredetileg:
ház
Jelenleg:
galéria
Cím:
Csíkzsögöd, Zsögödi Nagy Imre út 175
Vármegye:
Csík
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.3398599227, 25.807593199
Google térkép:

Története

Nagy Imre főiskolai tanár volt, tanulmányait a csíkszeredai tanítóképzőben végezte. Az I. világháborút követően szobrászattal foglalkozott, Budapestre ment, ahol rajz- és festőművészetet tanult, majd 1924-ben hazaköltözött Zsögödre. Az 1920-as években többször is kiállított Kolozsváron és Brassóban, Marosvásárhelyen és Bukarestben, de volt egyéni tárlata Londonban is. Műveit múzeumok őrzik Erdély-szerte.

{"item":"sight","set":{"sightId":2212,"townId":82,"active":1,"name_LO":"","address":"Cs\u00edkzs\u00f6g\u00f6d, Zs\u00f6g\u00f6di Nagy Imre \u00fat 175","mapdata":"3|772|677","gps_lat":"46.3398599227","gps_long":"25.8075931990","religion":0,"oldtype":"53","newtype":"99","homepage":"https:\/\/www.csikimuzeum.ro\/nagyimre.php?l=hu","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Nagy Imre Gal\u00e9ria \u00e9s Eml\u00e9kh\u00e1z","note":"","history":"Nagy Imre f\u0151iskolai tan\u00e1r volt, tanulm\u00e1nyait a cs\u00edkszeredai tan\u00edt\u00f3k\u00e9pz\u0151ben v\u00e9gezte. Az I. vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fat k\u00f6vet\u0151en szobr\u00e1szattal foglalkozott, Budapestre ment, ahol rajz- \u00e9s fest\u0151m\u0171v\u00e9szetet tanult, majd 1924-ben hazak\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt Zs\u00f6g\u00f6dre. Az 1920-as \u00e9vekben t\u00f6bbsz\u00f6r is ki\u00e1ll\u00edtott Kolozsv\u00e1ron \u00e9s Brass\u00f3ban, Marosv\u00e1s\u00e1rhelyen \u00e9s Bukarestben, de volt egy\u00e9ni t\u00e1rlata Londonban is. M\u0171veit m\u00fazeumok \u0151rzik Erd\u00e9ly-szerte.","town":{"townId":82,"name_HU":"Cs\u00edkszereda","name_LO":"Miercurea Ciuc","seolink":"csikszereda-miercurea-ciuc","oldcounty":42,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}