exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Mikó-kúria

Mikó-kúria
Eredetileg:
kastély / kúria
Jelenleg:
kastély / kúria
Cím:
Csíkzsögöd, Zsögöd út
Vármegye:
Csík
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.3426589485, 25.8104785886
Google térkép:

Története

A mai épület helyén állt a Mikó család korábbi kúriája is, amelyet 1677-ben említenek először a források. A mai kúria a 19. század elején épült neoklasszikus-empire stílusban. A Mikó családtól 1916-ban báró Rudnyánszky Sándor örökölte meg, aki azonban örökösök nélkül halt meg. A kastély ekkor az állami kincstár tulajdonába, majd 1929-ben a gyimesi Nagy Galaci József bútorgyáros tulajdonába került, aki bár az épületet nem, de környezetét egy gyár megépítésével jelentősen átalakította.

Forrás:  muemlekem.hu
{"item":"sight","set":{"sightId":2218,"townId":82,"active":1,"name_LO":"","address":"Cs\u00edkzs\u00f6g\u00f6d, Zs\u00f6g\u00f6d \u00fat","mapdata":"3|1112|213","gps_lat":"46.3426589485","gps_long":"25.8104785886","religion":0,"oldtype":"51","newtype":"51","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Miko-kastely-es-magtar-Csikzsogod-2509","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"Mik\u00f3-k\u00faria","note":"","history":"A mai \u00e9p\u00fclet hely\u00e9n \u00e1llt a Mik\u00f3 csal\u00e1d kor\u00e1bbi k\u00fari\u00e1ja is, amelyet 1677-ben eml\u00edtenek el\u0151sz\u00f6r a forr\u00e1sok. A mai k\u00faria a 19. sz\u00e1zad elej\u00e9n \u00e9p\u00fclt neoklasszikus-empire st\u00edlusban. A Mik\u00f3 csal\u00e1dt\u00f3l 1916-ban b\u00e1r\u00f3 Rudny\u00e1nszky S\u00e1ndor \u00f6r\u00f6k\u00f6lte meg, aki azonban \u00f6r\u00f6k\u00f6s\u00f6k n\u00e9lk\u00fcl halt meg. A kast\u00e9ly ekkor az \u00e1llami kincst\u00e1r tulajdon\u00e1ba, majd 1929-ben a gyimesi Nagy Galaci J\u00f3zsef b\u00fatorgy\u00e1ros tulajdon\u00e1ba ker\u00fclt, aki b\u00e1r az \u00e9p\u00fcletet nem, de k\u00f6rnyezet\u00e9t egy gy\u00e1r meg\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9vel jelent\u0151sen \u00e1talak\u00edtotta.","town":{"townId":82,"name_HU":"Cs\u00edkszereda","name_LO":"Miercurea Ciuc","seolink":"csikszereda-miercurea-ciuc","oldcounty":42,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}