exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Márton Áron-szoborcsoport

Márton Áron-szoborcsoport
Eredetileg:
szobor / emlékmű / dombormű
Jelenleg:
szobor / emlékmű / dombormű
Felekezet:
római katolikus
Cím:
Szabadság tér
Vármegye:
Csík
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.3614538469, 25.8025086182
Google térkép:

Története

2016 pünkösdvasárnapján avatták fel a Márton Áron (1896-1980) püspököt egy székelyruhás bérmálkozó lány és a mögötte álló bérmaszülő nőalakjával ábrázoló szoborcsoportot. Sárpátki Zoltán alkotása. Az emlékmű visszautal a sötét kommunista időkre is, amikor a püspök nem indulhatott bérmautakra, és amikor mégis mehetett akkor ezt diadalünnepként élte meg a katolikus erdélyi magyarság.

{"item":"sight","set":{"sightId":2227,"townId":82,"active":1,"name_LO":"","address":"Szabads\u00e1g t\u00e9r","mapdata":"1|879|780","gps_lat":"46.3614538469","gps_long":"25.8025086182","religion":1,"oldtype":"38","newtype":"38","homepage":"https:\/\/www.kozterkep.hu\/28539\/marton-aron-szoborcsoport#","openinghours":"","muemlekemlink":"","csemadoklink":"","picture":"","picture_ref":"","name":"M\u00e1rton \u00c1ron-szoborcsoport","note":"","history":"2016 p\u00fcnk\u00f6sdvas\u00e1rnapj\u00e1n avatt\u00e1k fel a M\u00e1rton \u00c1ron (1896-1980) p\u00fcsp\u00f6k\u00f6t egy sz\u00e9kelyruh\u00e1s b\u00e9rm\u00e1lkoz\u00f3 l\u00e1ny \u00e9s a m\u00f6g\u00f6tte \u00e1ll\u00f3 b\u00e9rmasz\u00fcl\u0151 n\u0151alakj\u00e1val \u00e1br\u00e1zol\u00f3 szoborcsoportot. S\u00e1rp\u00e1tki Zolt\u00e1n alkot\u00e1sa. Az eml\u00e9km\u0171 visszautal a s\u00f6t\u00e9t kommunista id\u0151kre is, amikor a p\u00fcsp\u00f6k nem indulhatott b\u00e9rmautakra, \u00e9s amikor m\u00e9gis mehetett akkor ezt diadal\u00fcnnepk\u00e9nt \u00e9lte meg a katolikus erd\u00e9lyi magyars\u00e1g.","town":{"townId":82,"name_HU":"Cs\u00edkszereda","name_LO":"Miercurea Ciuc","seolink":"csikszereda-miercurea-ciuc","oldcounty":42,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}