exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Egykori Vigadó

Egykori Vigadó
Eredetileg:
vigadó / koncertterem
Jelenleg:
ház
Cím:
Petőfi Sándor 38.
Vármegye:
Csík
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.3581947597, 25.8049513768
Google térkép:

Története

1904-ben épült Szász Róbert építész tervei alapján. Villany világítással és központi fűtéssel látták el, a kor legmodernebb követelményei szerint. Alsó szintjén kávéház, felette a mulatságokhoz szükséges termek foglaltak helyet, és egy szálló is helyet kapott az épületben. A kivitelezési hiányosságok miatt azonban már 1905. január közepén huzamosabb időre be kellett zárni. Az épület fűtésével és világításával súlyos gondok voltak. Csak 1912-ben született döntés a vigadó rendbetételéről, de az első világháború keresztülhúzta a terveket. A 20. század második felében mozit rendeztek be benne. Ma irodák működnek benne.

{"item":"sight","set":{"sightId":2207,"townId":82,"active":1,"name_LO":"","address":"Pet\u0151fi S\u00e1ndor 38.","mapdata":"1|1021|1053","gps_lat":"46.3581947597","gps_long":"25.8049513768","religion":0,"oldtype":"92","newtype":"53","homepage":"","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Vigado-Csikszereda-2291","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=443","picture":"","picture_ref":"","name":"Egykori Vigad\u00f3","note":"","history":"1904-ben \u00e9p\u00fclt Sz\u00e1sz R\u00f3bert \u00e9p\u00edt\u00e9sz tervei alapj\u00e1n. Villany vil\u00e1g\u00edt\u00e1ssal \u00e9s k\u00f6zponti f\u0171t\u00e9ssel l\u00e1tt\u00e1k el, a kor legmodernebb k\u00f6vetelm\u00e9nyei szerint. Als\u00f3 szintj\u00e9n k\u00e1v\u00e9h\u00e1z, felette a mulats\u00e1gokhoz sz\u00fcks\u00e9ges termek foglaltak helyet, \u00e9s egy sz\u00e1ll\u00f3 is helyet kapott az \u00e9p\u00fcletben. A kivitelez\u00e9si hi\u00e1nyoss\u00e1gok miatt azonban m\u00e1r 1905. janu\u00e1r k\u00f6zep\u00e9n huzamosabb id\u0151re be kellett z\u00e1rni. Az \u00e9p\u00fclet f\u0171t\u00e9s\u00e9vel \u00e9s vil\u00e1g\u00edt\u00e1s\u00e1val s\u00falyos gondok voltak. Csak 1912-ben sz\u00fcletett d\u00f6nt\u00e9s a vigad\u00f3 rendbet\u00e9tel\u00e9r\u0151l, de az els\u0151 vil\u00e1gh\u00e1bor\u00fa kereszt\u00fclh\u00fazta a terveket. A 20. sz\u00e1zad m\u00e1sodik fel\u00e9ben mozit rendeztek be benne. Ma irod\u00e1k m\u0171k\u00f6dnek benne.","town":{"townId":82,"name_HU":"Cs\u00edkszereda","name_LO":"Miercurea Ciuc","seolink":"csikszereda-miercurea-ciuc","oldcounty":42,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}