exploreCARPATHIA
Látnivalók a Kárpátok mentén
Erdély / Románia

Egykori vármegyeháza, Városháza

Primăria
Egykori vármegyeháza, Városháza
Primăria
Városháza
Szabi237, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Eredetileg:
vármegyeháza
Jelenleg:
városháza
Cím:
Piața Cetății 1
Vármegye:
Csík
Ország:
Románia
GPS koordináták:
46.3560017349, 25.803901104
Google térkép:

Története

Az egykori Vármegyeháza, 1886-1887 között épült Hám Ignác tervei alapján, eklektikus, neoreneszánsz stílusban. 1878 után, a vármegyei rendszer kialakulásával Csíkszereda lett Csíkvármegye központja. Ekkor indult meg a mozgalom az új Vármegyeházának Csíkszeredában való felépítéséért, amelynek fő mozgatója az akkori főispán, Mikó Mihály volt. A vármegye székhelye 1879-ben költözött be Csíksomlyóról, előbb a Mikó-várba, majd nemsokára elkezdődött az új székház építése. 1913 -1914 között a régi épületet kibővítették, a homlokzatot mind déli, mind északi irányba arányosan növelték. Ekkor kapta nobarokk arculatát.

Az 1970-es évektől a gyorsan növekvő városban az akkori vezetés a szocialista elvárásoknak megfelelően, új székházat szeretett volna. Az új megyeháza Hargita megye közigazgatásának színhelye. Megépítése után a városi közigazgatás kapott helyet az egykori megyeháza épületében.

{"item":"sight","set":{"sightId":2206,"townId":82,"active":1,"name_LO":"Prim\u0103ria","address":"Pia\u021ba Cet\u0103\u021bii 1","mapdata":"1|964|1233","gps_lat":"46.3560017349","gps_long":"25.8039011040","religion":0,"oldtype":"11","newtype":"12","homepage":"http:\/\/www.szereda.ro\/","openinghours":"","muemlekemlink":"https:\/\/www.muemlekem.hu\/hatareset\/Varoshaza--egykori-varmegyehaza--Csikszereda-1837","csemadoklink":"https:\/\/lexikon.adatbank.transindex.ro\/muemlek.php?id=409","picture":"\u003Ca title=\u0022Szabi237, CC BY 3.0 <https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0>, via Wikimedia Commons\u0022 href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:V%C3%A1rosh%C3%A1za.JPG\u0022\u003E\u003Cimg width=\u0022512\u0022 alt=\u0022V\u00e1rosh\u00e1za\u0022 src=\u0022https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/5\/54\/V%C3%A1rosh%C3%A1za.JPG\/512px-V%C3%A1rosh%C3%A1za.JPG\u0022\u003E\u003C\/a\u003E","picture_ref":"\u003Ca href=\u0022https:\/\/commons.wikimedia.org\/wiki\/File:V%C3%A1rosh%C3%A1za.JPG\u0022\u003ESzabi237\u003C\/a\u003E, \u003Ca href=\u0022https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\u0022\u003ECC BY 3.0\u003C\/a\u003E, via Wikimedia Commons","name":"Egykori v\u00e1rmegyeh\u00e1za, V\u00e1rosh\u00e1za","note":"","history":"Az egykori V\u00e1rmegyeh\u00e1za, 1886-1887 k\u00f6z\u00f6tt \u00e9p\u00fclt H\u00e1m Ign\u00e1c tervei alapj\u00e1n, eklektikus, neorenesz\u00e1nsz st\u00edlusban. 1878 ut\u00e1n, a v\u00e1rmegyei rendszer kialakul\u00e1s\u00e1val Cs\u00edkszereda lett Cs\u00edkv\u00e1rmegye k\u00f6zpontja. Ekkor indult meg a mozgalom az \u00faj V\u00e1rmegyeh\u00e1z\u00e1nak Cs\u00edkszered\u00e1ban val\u00f3 fel\u00e9p\u00edt\u00e9s\u00e9\u00e9rt, amelynek f\u0151 mozgat\u00f3ja az akkori f\u0151isp\u00e1n, Mik\u00f3 Mih\u00e1ly volt. A v\u00e1rmegye sz\u00e9khelye 1879-ben k\u00f6lt\u00f6z\u00f6tt be Cs\u00edksomly\u00f3r\u00f3l, el\u0151bb a Mik\u00f3-v\u00e1rba, majd nemsok\u00e1ra elkezd\u0151d\u00f6tt az \u00faj sz\u00e9kh\u00e1z \u00e9p\u00edt\u00e9se. 1913 -1914 k\u00f6z\u00f6tt a r\u00e9gi \u00e9p\u00fcletet kib\u0151v\u00edtett\u00e9k, a homlokzatot mind d\u00e9li, mind \u00e9szaki ir\u00e1nyba ar\u00e1nyosan n\u00f6velt\u00e9k. Ekkor kapta nobarokk arculat\u00e1t.@\nAz 1970-es \u00e9vekt\u0151l a gyorsan n\u00f6vekv\u0151 v\u00e1rosban az akkori vezet\u00e9s a szocialista elv\u00e1r\u00e1soknak megfelel\u0151en, \u00faj sz\u00e9kh\u00e1zat szeretett volna. Az \u00faj megyeh\u00e1za Hargita megye k\u00f6zigazgat\u00e1s\u00e1nak sz\u00ednhelye. Meg\u00e9p\u00edt\u00e9se ut\u00e1n a v\u00e1rosi k\u00f6zigazgat\u00e1s kapott helyet az egykori megyeh\u00e1za \u00e9p\u00fclet\u00e9ben.","town":{"townId":82,"name_HU":"Cs\u00edkszereda","name_LO":"Miercurea Ciuc","seolink":"csikszereda-miercurea-ciuc","oldcounty":42,"country":4}},"language":"hu","region":"romania","regionid":4,"offer":[],"gallery":false,"album":false}